Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ2012
2Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
3Sản xuất điện3511
4Truyền tải và phân phối điện3512
5Thu gom rác thải độc hại3812
6Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
7Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác3900
8Lắp đặt hệ thống điện4321
9Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
10Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
11Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
12Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
13Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
14Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG XANH TOÀN CẦU, Mã số thuế: 0313381201-001, được thành lập ngày 04/08/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 146, tờ bản đồ số 35, ấp Bến Kinh, Xã Đôn Thuận, Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà DƯƠNG VĂN LINH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH ẮC QUY LVT

Mã số thuế: 0316743227-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH ẨM THỰC TABAC

Mã số thuế: 0312468604-003

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH ĐỒNG TRÍ

Mã số thuế: 3600928363-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp