Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác, xử lý và cung cấp nước36000
2Thoát nước và xử lý nước thải3700
3Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại38210
4Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
5Xây dựng nhà các loại41000
6Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
7Xây dựng công trình công ích42200
8Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
9Phá dỡ43110
10Chuẩn bị mặt bằng43120
11Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
12Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
13Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
14Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
15Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
16Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
17Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
18Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẤT NAM, Mã số thuế: 0313323746, được thành lập ngày 25/06/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 17 Đường 48, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VÕ NGỌC VIỆT

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà các loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp