Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
2Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
3Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
4Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
5Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
6Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên7211
7Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ7212
8Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược7213
9Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp7214
10Bán buôn thực phẩm4632
11Hoạt động tư vấn quản lý7020
12Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
13Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
14Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
15Dịch vụ đóng gói8292
16Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu2100
17Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
18Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
19Giáo dục nhà trẻ8511
20Giáo dục mẫu giáo8512
21Giáo dục tiểu học8521
22Giáo dục trung học cơ sở8522
23Giáo dục trung học phổ thông8523
24Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
25Giáo dục nghề nghiệp8532
26Đào tạo cao đẳng8533
27Đào tạo cao đẳng8541
28Đào tạo đại học và sau đại học8542
29Đào tạo tiến sỹ8543
30Giáo dục thể thao và giải trí8551
31Giáo dục văn hoá nghệ thuật8552
32Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
33Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GOLDENLIFE (Tên nước ngoài: GOLDENLIFE PHARMACEUTICAL PRODUCT JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0313260662, được thành lập ngày 19/05/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 39 Nguyễn Qúy Đức, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ THANH TRÀ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HND

Mã số thuế: 0107880068

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HLC

Mã số thuế: 2300985231

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HAGA

Mã số thuế: 0202019772

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HABA

Mã số thuế: 0107078471

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM H&D;

Mã số thuế: 0316135250

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GPV

Mã số thuế: 0310494359

Tìm thông tin Doanh nghiệp