Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại2822
2Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
3Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
6Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
7Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
8Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
9Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
10Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TSS, Mã số thuế: 0313227030-002, được thành lập ngày 12/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 431C Khu phố Nguyễn Trãi, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phan Trung Thảo

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YUKI

Mã số thuế: 0313097399-002

CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VKU

Mã số thuế: 0314295153-003

CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VKU

Mã số thuế: 0314295153-002

Tìm thông tin Doanh nghiệp