Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
2Sản xuất khác chưa được phân vào đâu32900
3Đại lý, môi giới, đấu giá4610
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GB FUR (Tên nước ngoài: GB FUR CO.,LTD), Mã số thuế: 0313036607, được thành lập ngày 01/12/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 456/37E Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN TUẤN ANH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp