Ngành nghề kinh doanh

1Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH 34 ĐÀO TRÍ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN EXPRESS (Tên nước ngoài: CHI NHáNH 34 ĐàO TRí), Mã số thuế: 0312983316-002, được thành lập ngày 25/01/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 34 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HUỲNH THANH LINH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH 39 CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO TRẺ

Mã số thuế: 0302288539-005

CHI NHÁNH 39 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHI KHOA

Mã số thuế: 0304506905-039

CHI NHÁNH 384 - TỔNG CÔNG TY 789

Mã số thuế: 0100107613-017

CHI NHÁNH 38 - CÔNG TY CỔ PHẦN ZAKKA

Mã số thuế: 0312774545-049

CHI NHÁNH 38 - CÔNG TY CỔ PHẦN ZAKKA

Mã số thuế: 0312774545-038

CHI NHÁNH 38 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHI KHOA

Mã số thuế: 0304506905-038

CHI NHÁNH 37- CÔNG TY CỔ PHẦN PHI KHOA

Mã số thuế: 0304506905-037

CHI NHÁNH 37 - CÔNG TY CỔ PHẦN ZAKKA

Mã số thuế: 0312774545-036

CHI NHÁNH 36 - CÔNG TY CỔ PHẦN ZAKKA

Mã số thuế: 0312774545-037

CHI NHÁNH 36 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHI KHOA

Mã số thuế: 0304506905-036

CHI NHÁNH 35 - CÔNG TY CỔ PHẦN ZAKKA

Mã số thuế: 0312774545-035

CHI NHÁNH 35 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHI KHOA

Mã số thuế: 0304506905-035

Tìm thông tin Doanh nghiệp