Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

LÊ THỊ HIỀN, Mã số thuế: 0312968653, được thành lập ngày 13/10/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 24 đường 60, Khu phố 6, p.Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 8552290327

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 8218711687

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 8162568182

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 5801471176

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 5801460720

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 4900866889

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 4401082127

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 4101436336

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 3603800594

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 3301695008

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 3001268284

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 3001268284-001

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 2902093221

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 2802659305

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 0401668813

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 0401598700

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 0312793361

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 0109629325

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 0109290730

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 0105623788

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 0105304686

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 0104996258

LÊ THỊ HOAN

Mã số thuế: 2802277017

LÊ THỊ HOAN

Mã số thuế: 0109493064

LÊ THỊ HOA PHƯỢNG

Mã số thuế: 1600138770

LÊ THỊ HOA LƯ

Mã số thuế: 3603593186

LÊ THỊ HIỆP

Mã số thuế: 8313609203

LÊ THỊ HIỆP

Mã số thuế: 0310593670

LÊ THỊ HIỂN

Mã số thuế: 3602424509

LÊ THỊ HIỂN

Mã số thuế: 0106461603

LÊ THỊ HIỂN

Mã số thuế: 0104652930

LÊ THỊ HIỂN

Mã số thuế: 0104574425

LÊ THỊ HIỀ

Mã số thuế: 5500638713

LÊ THỊ HIỀ

Mã số thuế: 5500638079

LÊ THỊ HIỀ

Mã số thuế: 2802959482

LÊ THỊ HIỀ

Mã số thuế: 1001233552

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 8484254261

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 8341430631

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 8172931380

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 8134488552

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 6400325758

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 5500443129

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 5000885009

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 3801255213

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 3301675379

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 2802943115

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 2802878240

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 2802766755

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 0316434074

Tìm thông tin Doanh nghiệp