Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ KIM TRÍ - XƯỞNG SẢN XUẤT, Mã số thuế: 0312764762-001, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu Vực 4, Thị Trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hoà, Long An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Kim Thoa

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ATHENA

Mã số thuế: 0305856010-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ATC

Mã số thuế: 0312319377-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AMO VN

Mã số thuế: 0312826183-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KỸ NĂNG

Mã số thuế: 0309730971-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ SÓI

Mã số thuế: 3700799672-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp