Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HUỲNH THỊ XÊ, Mã số thuế: 0312709112, được thành lập ngày 26/03/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Sạp 20 Khu C Chợ Phước Long B, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HUỲNH TIẾN QUỐC (NHẤT LONG)

Mã số thuế: 4400892584

HUỲNH TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 0313611744

HUỲNH TIẾN LÊN

Mã số thuế: 6300344891

HUỲNH TIẾN ANH

Mã số thuế: 0316298625

HUỲNH TIÊN NHU

Mã số thuế: 0311935817

HUỲNH THỤY THÙY TRANG

Mã số thuế: 1402151201

HUỲNH THỤY PHƯƠNG THẢO

Mã số thuế: 0315595167

HUỲNH THỤY NHẬT PHƯỢNG

Mã số thuế: 0316291186

HUỲNH THỤY MAI ANH

Mã số thuế: 8063007891

HUỲNH THỊ ĐỨC

Mã số thuế: 8153419402

HUỲNH THỊ ĐỒNG

Mã số thuế: 0310955810

HUỲNH THỊ ĐỒNG

Mã số thuế: 0310223704

HUỲNH THỊ ĐẬM

Mã số thuế: 0316542111

HUỲNH THỊ ĐÔNG

Mã số thuế: 3301697904

HUỲNH THỊ ĐÁO

Mã số thuế: 0310274120

HUỲNH THỊ ĐÀO

Mã số thuế: 3200529117

HUỲNH THỊ ĐÀO

Mã số thuế: 0401674246

HUỲNH THỊ ĐÀI TRANG

Mã số thuế: 0310090028

HUỲNH THỊ ĐUA

Mã số thuế: 4201912500

HUỲNH THỊ ĐOAN TRANG

Mã số thuế: 0316498060

HUỲNH THỊ ĐIỆP

Mã số thuế: 6300197414

HUỲNH THỊ ĐIỂU

Mã số thuế: 0311081788

HUỲNH THỊ ĐIỂM

Mã số thuế: 1702228247

HUỲNH THỊ ĐIỀU

Mã số thuế: 4000919009

HUỲNH THỊ ĐANG THANH

Mã số thuế: 2200749745

HUỲNH THỊ ĐALIN

Mã số thuế: 1801284179

HUỲNH THỊ ÚT

Mã số thuế: 4201931020

HUỲNH THỊ ÚT

Mã số thuế: 1602147812

HUỲNH THỊ ÚT

Mã số thuế: 0401668348

HUỲNH THỊ ÚT

Mã số thuế: 0316600268

HUỲNH THỊ ÔI

Mã số thuế: 3603760736

HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT

Mã số thuế: 5901169970

HUỲNH THỊ ÁNH THƯƠNG

Mã số thuế: 0316670466

HUỲNH THỊ ÁNH NI

Mã số thuế: 0401661631

HUỲNH THỊ ÁNH NGUYỆT

Mã số thuế: 0301512410

HUỲNH THỊ ÁNH LIÊN

Mã số thuế: 1801399797

HUỲNH THỊ ÁNH HỒNG

Mã số thuế: 5900853930

HUỲNH THỊ ÁNH HỒNG

Mã số thuế: 0315192351

HUỲNH THỊ ÁNH HỒNG

Mã số thuế: 0312727859

HUỲNH THỊ ÁNH HỒNG

Mã số thuế: 0100842183

HUỲNH THỊ ÁNH HOA

Mã số thuế: 0310360845

HUỲNH THỊ ÁNH DUNG

Mã số thuế: 0309949280

HUỲNH THỊ ÁI VÂN

Mã số thuế: 0310619135

HUỲNH THỊ ÁI LIÊN

Mã số thuế: 8121368508

HUỲNH THỊ YẾN NGỌC

Mã số thuế: 8362497281

HUỲNH THỊ YẾN LY

Mã số thuế: 1600441199

HUỲNH THỊ YẾN LINH

Mã số thuế: 4400766124

HUỲNH THỊ YÊN HÀ

Mã số thuế: 0312022880

HUỲNH THỊ Y LOA

Mã số thuế: 2200780939

Tìm thông tin Doanh nghiệp