Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
2Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
3Hoạt động nhiếp ảnh74200
4In ấn18110
5Dịch vụ liên quan đến in18120
6Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH S.KID STUDIO (Tên nước ngoài: S.KID STUDIO CO.,LTD), Mã số thuế: 0312678009, được thành lập ngày 07/03/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 1092 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ THANH TUYỀN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động nhiếp ảnh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH S5 SÀI GÒN

Mã số thuế: 3702533036

CÔNG TY TNHH S4S

Mã số thuế: 0314744497

CÔNG TY TNHH S39 PLUS

Mã số thuế: 0315913500

CÔNG TY TNHH S360

Mã số thuế: 3502345500

CÔNG TY TNHH S360 (NỘP HỘ THUẾ)

Mã số thuế: 3502406143

CÔNG TY TNHH S2P

Mã số thuế: 0315999850

CÔNG TY TNHH S2MUA

Mã số thuế: 0313810796

CÔNG TY TNHH S2C TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600248361

CÔNG TY TNHH S24

Mã số thuế: 0314417595

CÔNG TY TNHH S2 VINA

Mã số thuế: 2300882606

CÔNG TY TNHH S2 TRAVEL VIỆT NAM

Mã số thuế: 5702041630

CÔNG TY TNHH S2 LOGISTICS

Mã số thuế: 0316498409

CÔNG TY TNHH S1DESIGN

Mã số thuế: 0316755367

CÔNG TY TNHH S100V

Mã số thuế: 0313017770

CÔNG TY TNHH S1 QUALITY PRO

Mã số thuế: 0202069558

CÔNG TY TNHH S1 MEDIA

Mã số thuế: 4001223285

CÔNG TY TNHH S1 GROUP

Mã số thuế: 0314439630

CÔNG TY TNHH S.Y PLASTIC VINA

Mã số thuế: 2301152708

CÔNG TY TNHH S.WORK VINA

Mã số thuế: 2400872016

CÔNG TY TNHH S.WOOD

Mã số thuế: 0312458370

CÔNG TY TNHH S.TIX COFFEE

Mã số thuế: 0315290912

CÔNG TY TNHH S.TCONS

Mã số thuế: 0316142995

CÔNG TY TNHH S.T.K SÀI GÒN

Mã số thuế: 0312182242

CÔNG TY TNHH S.T.FOOD MARKETING

Mã số thuế: 3702748225

CÔNG TY TNHH S.T.E VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108796203

CÔNG TY TNHH S.T.D & S (NT)

Mã số thuế: 0316059666

CÔNG TY TNHH S.T.A.R.V.I.E.W VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105623019

CÔNG TY TNHH S.T GLOBAL

Mã số thuế: 0106391071

CÔNG TY TNHH S.SENBOL

Mã số thuế: 0201792884

CÔNG TY TNHH S.S METAL

Mã số thuế: 2301080806

CÔNG TY TNHH S.RUAM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315433783

CÔNG TY TNHH S.RIVER

Mã số thuế: 0401997952

CÔNG TY TNHH S.R.S LONG HẬU

Mã số thuế: 1101983037

CÔNG TY TNHH S.R.A.W

Mã số thuế: 4401006239

CÔNG TY TNHH S.P.S TRADING

Mã số thuế: 0315552445

CÔNG TY TNHH S.P.E VI NA

Mã số thuế: 3701816338

CÔNG TY TNHH S.P.A AMI

Mã số thuế: 1900613339

CÔNG TY TNHH S.O.N

Mã số thuế: 0316808996

CÔNG TY TNHH S.O.N HOME

Mã số thuế: 0402044543

CÔNG TY TNHH S.O.L

Mã số thuế: 0312392923

CÔNG TY TNHH S.O.L CREATE

Mã số thuế: 0313925412

CÔNG TY TNHH S.O.L (NTNN)

Mã số thuế: 0316049562

CÔNG TY TNHH S.O VN

Mã số thuế: 1101890463

CÔNG TY TNHH S.N.Y VINA

Mã số thuế: 3701693051

CÔNG TY TNHH S.N.VINA TRADING

Mã số thuế: 0313883177

CÔNG TY TNHH S.N.P MECHANICAL

Mã số thuế: 0315911937

CÔNG TY TNHH S.N.C KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 4201490506

CÔNG TY TNHH S.LIGHT VIỆT NAM

Mã số thuế: 3801232720

Tìm thông tin Doanh nghiệp