Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý du lịch79110
2Điều hành tua du lịch79120
3Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NGÔI NHÀ VIỆT (Tên nước ngoài: VIET HOUSE TRAVEL COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0312663041, được thành lập ngày 26/02/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lầu 4 Tuấn Minh Building, 90 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ HUY PHÚC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Điều hành tua du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NHƯ THIÊN

Mã số thuế: 3603453164

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NHÓM Á CHÂU

Mã số thuế: 0106825096

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NHÂN ÁI

Mã số thuế: 0312871884

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NHÂN VĂN

Mã số thuế: 0201744400

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NHÂN PHÚ

Mã số thuế: 4401064216

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NHÀ RỒNG

Mã số thuế: 0311281674

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NHUNG VŨ

Mã số thuế: 0106514446

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NHUNG HÒA

Mã số thuế: 3702902886

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NHIỆT ĐỚI

Mã số thuế: 0102011083

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NHA TRANG

Mã số thuế: 4201933846

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NHA TRANG XANH

Mã số thuế: 4201459432

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NHA TRANG TRẺ

Mã số thuế: 4201545219

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NHA TRANG TODAY

Mã số thuế: 4201736809

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NHA TRANG OPEN

Mã số thuế: 4201257683

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NHA TRANG CHARM

Mã số thuế: 4201836176

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NGỌC THỊNH

Mã số thuế: 3501768013

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NGỌC SƯƠNG

Mã số thuế: 0313286702

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NGỌC QUÂN

Mã số thuế: 2300712058

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NGỌC QUANG VN

Mã số thuế: 4201459351

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NGỌC PHƯƠNG

Mã số thuế: 5801427681

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NGỌC NGHI

Mã số thuế: 0314138062

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NGỌC HẢI

Mã số thuế: 3400884976

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NGỌC DUYÊN

Mã số thuế: 3502203538

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NGỌC BẢO NAM

Mã số thuế: 1702177017

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NGỌC BÁCH

Mã số thuế: 4201710409

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NGÔI NHÀ XANH

Mã số thuế: 1702224669

Tìm thông tin Doanh nghiệp