Ngành nghề kinh doanh

1Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HUỲNH THÚY VÂN, Mã số thuế: 0312527419, được thành lập ngày 30/10/2013, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 312/34 KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HUỲNH THỊ BƯỚM

Mã số thuế: 3901316646

HUỲNH THỊ BƠI

Mã số thuế: 4001234632

HUỲNH THỊ BÔNG

Mã số thuế: 4001230204

HUỲNH THỊ BÍCH VÂN

Mã số thuế: 4401031644

HUỲNH THỊ BÍCH VÂN

Mã số thuế: 1602140006

HUỲNH THỊ BÍCH VÂN

Mã số thuế: 0316499748

HUỲNH THỊ BÍCH VÂN

Mã số thuế: 0311483487

HUỲNH THỊ BÍCH TUYỀN

Mã số thuế: 3602706503

HUỲNH THỊ BÍCH TRÂM

Mã số thuế: 6400362855

HUỲNH THỊ BÍCH TRÂM

Mã số thuế: 4001026738

HUỲNH THỊ BÍCH THỦY

Mã số thuế: 8555648272

HUỲNH THỊ BÍCH THỦY

Mã số thuế: 1701466802

HUỲNH THỊ BÍCH THỦY

Mã số thuế: 1601460691

HUỲNH THỊ BÍCH THỦY(NHÓM KD)

Mã số thuế: 4201169927

HUỲNH THỊ BÍCH PHƯỢNG

Mã số thuế: 1600195698

HUỲNH THỊ BÍCH NGỌC

Mã số thuế: 0309720003

HUỲNH THỊ BÍCH NGUYÊN

Mã số thuế: 3603349004

HUỲNH THỊ BÍCH NGHĨA

Mã số thuế: 5901162189

HUỲNH THỊ BÍCH LOAN

Mã số thuế: 1601459671

HUỲNH THỊ BÍCH LOAN

Mã số thuế: 0316648407

HUỲNH THỊ BÍCH LIỄU

Mã số thuế: 0313277313

HUỲNH THỊ BÍCH LIÊN

Mã số thuế: 4401080592

HUỲNH THỊ BÍCH LIÊN

Mã số thuế: 0310491453

HUỲNH THỊ BÍCH LAN

Mã số thuế: 0311008065

HUỲNH THỊ BÍCH HẠNH

Mã số thuế: 4000718486

HUỲNH THỊ BÍCH HẠNH

Mã số thuế: 1602138374

HUỲNH THỊ BÍCH CHI

Mã số thuế: 0309105086

HUỲNH THỊ BÌNH

Mã số thuế: 0312871161

HUỲNH THỊ BÌA

Mã số thuế: 0313326320

HUỲNH THỊ BÉ

Mã số thuế: 0316837940

HUỲNH THỊ BÉ

Mã số thuế: 0311088945

HUỲNH THỊ BÉ EM

Mã số thuế: 8170192374

HUỲNH THỊ BÉ BA

Mã số thuế: 1601929278

HUỲNH THỊ BÉ BA

Mã số thuế: 1600451422

HUỲNH THỊ BIẾT

Mã số thuế: 3900165659

HUỲNH THỊ ANH

Mã số thuế: 0310583827

HUỲNH THỊ ANH VÂN

Mã số thuế: 0312016005

HUỲNH THẾ

Mã số thuế: 3301592789

HUỲNH THẾ TRUNG

Mã số thuế: 0316830335

HUỲNH THẾ PHỤNG

Mã số thuế: 8397962885

HUỲNH THẾ PHƯƠNG

Mã số thuế: 0311626008

HUỲNH THẾ PHONG

Mã số thuế: 8321629161

HUỲNH THẾ NGUYÊN

Mã số thuế: 8108873300

HUỲNH THẾ HÙNG

Mã số thuế: 8364894862

HUỲNH THẾ DÂN

Mã số thuế: 8228970465

HUỲNH THẾ ANH

Mã số thuế: 0313484091

HUỲNH THẮNG HIỆP

Mã số thuế: 2200352845

Tìm thông tin Doanh nghiệp