Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHỐ ĐÔNG, Mã số thuế: 0312515886-001, được thành lập ngày 19/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 602/32-34 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Huỳnh Mai Mỹ Huệ

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH ẮC QUY LVT

Mã số thuế: 0316743227-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH ẨM THỰC TABAC

Mã số thuế: 0312468604-003

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH ĐỒNG TRÍ

Mã số thuế: 3600928363-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp