Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sợi1311
2Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
3Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
4Dịch vụ ăn uống khác5629
5Hoàn thiện sản phẩm dệt1313
6Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác1321
7Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu1329
8Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn1075
9Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
10Sản xuất bao bì bằng gỗ1623
11Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
12Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu1709
13In ấn1811
14Dịch vụ liên quan đến in1812
15Sao chép bản ghi các loại1820

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÚ CHÂU, Mã số thuế: 0312313590, được thành lập ngày 06/06/2013, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 85/6 Lê Lai, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN HUY VŨ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp