Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
2Bán buôn đồ uống4633
3Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
5Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
6Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
7Hoạt động chiếu phim5914
8Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
9Quảng cáo73100
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
11Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề93210
12Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu93290
13Điều hành tua du lịch79120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN ĐỒNG ĐỘI, Mã số thuế: 0312237935, được thành lập ngày 15/04/2013, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 781/C5 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ KIM THÂU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp