Ngành nghề kinh doanh

1Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)33150
2Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
3Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
6Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC LOGISTICS, Mã số thuế: 0312218153-001, được thành lập ngày 14/05/2013, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 288 B8-B9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 08, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN TUẤN ANH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp