Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
3Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu63290
4Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
5Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
6Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
7Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
8Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIỆT NAM - CHI NHÁNH KIÊN GIANG (Tên nước ngoài: VINAP KIÊN GIANG), Mã số thuế: 0312126946-001, được thành lập ngày 31/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 2K đường Sư Thiện ân, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TĂNG HÙNG DŨNG, Số điện thoại: 0913616945, Địa chỉ: Số 2K đường Sư Thiện ân, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN THẮNG LỢI VÀNG

Mã số thuế: 0106525085

CÔNG TY CỔ PHẦN THẮNG LỢI L.I.O

Mã số thuế: 0310515721

CÔNG TY CỔ PHẦN THẮNG KIÊN

Mã số thuế: 2901887704

CÔNG TY CỔ PHẦN THẮNG KIM

Mã số thuế: 0107695072

CÔNG TY CỔ PHẦN THẬT HẰNG

Mã số thuế: 0107831832

Tìm thông tin Doanh nghiệp