Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

LÊ NGỌC TUẤN, Mã số thuế: 0312104727, được thành lập ngày 28/12/2012, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 328 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

LÊ NHƯ TÂM

Mã số thuế: 8531634827

LÊ NHƯ TRƯỞNG

Mã số thuế: 0900813720

LÊ NHƯ THẮNG (ĐẠI LỢI)

Mã số thuế: 1701996020

LÊ NHƯ THẠNH

Mã số thuế: 2200617869

LÊ NHƯ THƠ THƠ

Mã số thuế: 0304863093

LÊ NHƯ THÚY QUỲNH

Mã số thuế: 8316263017

LÊ NHƯ THÁM

Mã số thuế: 8363694733

LÊ NHƯ SANH

Mã số thuế: 3603673258

LÊ NHƯ QUỲNH

Mã số thuế: 0310983053

LÊ NHƯ QUYẾT

Mã số thuế: 8067262074

LÊ NHƯ MINH

Mã số thuế: 8053436267

LÊ NHƯ HÙNG - TRƯNG VƯƠNG

Mã số thuế: 2600204256-002

LÊ NHƯ HÙNG - SÔNG LÔ

Mã số thuế: 2600204312-002

LÊ NHƯ HÙNG - BẠCH HẠC

Mã số thuế: 2600292453-002

LÊ NHƯ HOA

Mã số thuế: 0103943609

LÊ NHƯ DŨNG

Mã số thuế: 2802959429

LÊ NHƯ BÌNH (HKD PHẾ LIỆU BÌNH)

Mã số thuế: 0316670145

LÊ NHO TRƯỜNG

Mã số thuế: 0106403961

LÊ NHO PHONG

Mã số thuế: 0401567572

LÊ NHO HÀI

Mã số thuế: 0105503353

LÊ NGỌC ẢNH

Mã số thuế: 0310379934

LÊ NGỌC ĐÀ

Mã số thuế: 1100135080-611

LÊ NGỌC ĐÀO

Mã số thuế: 0308703478

LÊ NGỌC ĐIỆP

Mã số thuế: 8250063543

LÊ NGỌC Ý

Mã số thuế: 0311507032

LÊ NGỌC ÁNH

Mã số thuế: 3603766470

LÊ NGỌC ÁNH

Mã số thuế: 0109590237

LÊ NGỌC ÁNH

Mã số thuế: 0109209835

LÊ NGỌC ÁNH

Mã số thuế: 0105432286

LÊ NGỌC YẾN

Mã số thuế: 0316321338

LÊ NGỌC YẾN

Mã số thuế: 0105933927

LÊ NGỌC XUÂN

Mã số thuế: 2001340210

LÊ NGỌC XUÂN

Mã số thuế: 0310424538

LÊ NGỌC VƯƠNG

Mã số thuế: 8353258590

LÊ NGỌC VĨNH

Mã số thuế: 0316319787

LÊ NGỌC VÂN

Mã số thuế: 0313223678

LÊ NGỌC VÂN

Mã số thuế: 0311852021

LÊ NGỌC VÂN TƯỜNG

Mã số thuế: 4101385272

LÊ NGỌC VY NHÃ

Mã số thuế: 8342804946-001

LÊ NGỌC VINH

Mã số thuế: 8372438158

LÊ NGỌC UYỂN

Mã số thuế: 0104569760

LÊ NGỌC TÚ

Mã số thuế: 8618432568

LÊ NGỌC TÚ

Mã số thuế: 6001431190-001

LÊ NGỌC TÙNG

Mã số thuế: 1101827743

LÊ NGỌC TÍM

Mã số thuế: 0316624886

LÊ NGỌC TÂN

Mã số thuế: 3200700861

LÊ NGỌC TÂN

Mã số thuế: 1702227349

LÊ NGỌC TUẤT

Mã số thuế: 0108110583

LÊ NGỌC TUẤN

Mã số thuế: 8311625792

LÊ NGỌC TUẤN

Mã số thuế: 0313391263

Tìm thông tin Doanh nghiệp