Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
2Hoạt động tư vấn quản lý70200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ALLONE (Tên nước ngoài: ALLONE CO.,LTD), Mã số thuế: 0312089331, được thành lập ngày 15/12/2012, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 57-59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HARUHIKO KOIZUMI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ALMUS VINA

Mã số thuế: 2600986250

CÔNG TY TNHH ALMUS VINA

Mã số thuế: 2600978813

CÔNG TY TNHH ALMLIA

Mã số thuế: 0315700245

CÔNG TY TNHH ALMINE VIỆT NAM

Mã số thuế: 5400448028

CÔNG TY TNHH ALMINE VIỆT NAM

Mã số thuế: 5400355077

CÔNG TY TNHH ALMIC IMAI VIỆT NAM (NT)

Mã số thuế: 0315631175

CÔNG TY TNHH ALMEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313326440

CÔNG TY TNHH ALMEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312126424

CÔNG TY TNHH ALMETAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315299753

CÔNG TY TNHH ALMENIDE GLOBAL SOURCING

Mã số thuế: 0314234048

CÔNG TY TNHH ALMEC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108594380

CÔNG TY TNHH ALMAZ MEDIA

Mã số thuế: 0106333753

CÔNG TY TNHH ALMAZ GREEN

Mã số thuế: 0107565041

CÔNG TY TNHH ALMAX-RMG

Mã số thuế: 0314002914

CÔNG TY TNHH ALMAX INVEST

Mã số thuế: 4201903224

CÔNG TY TNHH ALMAX ALUMINUM

Mã số thuế: 3702592472

CÔNG TY TNHH ALMATEO INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0105991982

CÔNG TY TNHH ALMAS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107707874

CÔNG TY TNHH ALMAR SALES VIETNAM

Mã số thuế: 0315761343

CÔNG TY TNHH ALMA CONCEPT

Mã số thuế: 0109713827

CÔNG TY TNHH ALL

Mã số thuế: 0311951505

CÔNG TY TNHH ALLYS PHARMA

Mã số thuế: 0316677694

CÔNG TY TNHH ALLYS FAST

Mã số thuế: 0316262322

CÔNG TY TNHH ALLYPARK CÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 0104808867

CÔNG TY TNHH ALLYPARK CÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 0104103177

CÔNG TY TNHH ALLYBUILD ĐÔNG BẮC

Mã số thuế: 0316792619

CÔNG TY TNHH ALLYBUILD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315688534

CÔNG TY TNHH ALLYBUILD THỦ ĐỨC

Mã số thuế: 0316620659

CÔNG TY TNHH ALLYBUILD TCN

Mã số thuế: 0316519708

CÔNG TY TNHH ALLYBUILD MINH MẪN

Mã số thuế: 0316510007

CÔNG TY TNHH ALLYBUILD HẠNH NGUYÊN

Mã số thuế: 0316630840

CÔNG TY TNHH ALLYBUILD HOÀNG MY

Mã số thuế: 3401212342

CÔNG TY TNHH ALLYBUILD GIA PHƯỚC

Mã số thuế: 1501118501

CÔNG TY TNHH ALLYBUILD BẾN TRE

Mã số thuế: 0316654337

CÔNG TY TNHH ALLYBUILD - BÁCH NGÂN

Mã số thuế: 1801679603

CÔNG TY TNHH ALLY COFFEE

Mã số thuế: 0402021987

CÔNG TY TNHH ALLWORK

Mã số thuế: 0316088258

CÔNG TY TNHH ALLURE

Mã số thuế: 0315052516

CÔNG TY TNHH ALLUREL

Mã số thuế: 0313517004

CÔNG TY TNHH ALLURA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316456818

CÔNG TY TNHH ALLTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603046056

CÔNG TY TNHH ALLSON

Mã số thuế: 0316125012

CÔNG TY TNHH ALLSITE

Mã số thuế: 0315854742

CÔNG TY TNHH ALLSHIGOTO

Mã số thuế: 0313653261

CÔNG TY TNHH ALLRICH VIET

Mã số thuế: 0316125005

CÔNG TY TNHH ALLPYRA

Mã số thuế: 0313529715

CÔNG TY TNHH ALLOY Á CHÂU

Mã số thuế: 0316784657

CÔNG TY TNHH ALLOP TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0102034002

Tìm thông tin Doanh nghiệp