Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn gạo46310
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
4Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
5Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
6Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SÀI GÒN GIA PHÁT, Mã số thuế: 0312059601, được thành lập ngày 21/11/2012, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 100/3 Đường TCH07, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH BP

Mã số thuế: 0313279448

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH ABC

Mã số thuế: 0108271982

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH 5 SAO

Mã số thuế: 0107006195

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH 36

Mã số thuế: 2802879501

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH 368

Mã số thuế: 0107515280

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SƠN VŨ

Mã số thuế: 0108678506

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SƠN TRANG

Mã số thuế: 0106713635

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SƠN THỦY

Mã số thuế: 4201793973

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SƠN THÁI

Mã số thuế: 0310743799

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SƠN HÀ

Mã số thuế: 0106069682

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SƠN AN

Mã số thuế: 2301027087

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SƠN ANH

Mã số thuế: 6200113876

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SÔNG TIỀN

Mã số thuế: 0313116281

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SÔNG MÂY

Mã số thuế: 3702756297

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SÔNG HỒNG

Mã số thuế: 0309862079

Tìm thông tin Doanh nghiệp