Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHÂU THỊ HẰNG NY, Mã số thuế: 0312041844, được thành lập ngày 07/11/2012, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Sạp B36, B38 Chợ Tăng Nhơn Phú, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Châu Thị Hằng Ny

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHÂU THỊ TUYẾT NHUNG

Mã số thuế: 0311900028

CHÂU THỊ TUYẾT LAN

Mã số thuế: 0310522831

CHÂU THỊ TRÚC GIANG

Mã số thuế: 0311467823

CHÂU THỊ TRÀ MY

Mã số thuế: 3301633668

CHÂU THỊ TIẾN

Mã số thuế: 5701799534

CHÂU THỊ TIẾN

Mã số thuế: 0402072438

CHÂU THỊ THỦY

Mã số thuế: 0316645798

CHÂU THỊ THẢO

Mã số thuế: 1200372409

CHÂU THỊ THẢO TRANG

Mã số thuế: 0311557308

CHÂU THỊ THÚY ÁI

Mã số thuế: 2100650728

CHÂU THỊ THÚY VÂ

Mã số thuế: 1201651571

CHÂU THỊ THÚY NGA

Mã số thuế: 1601621772

CHÂU THỊ THÚY LOAN

Mã số thuế: 0310146129

CHÂU THỊ THUÝ HỒNG

Mã số thuế: 1601795909

CHÂU THỊ THU

Mã số thuế: 3602985984

CHÂU THỊ THU BA

Mã số thuế: 0105098049

CHÂU THỊ THANH

Mã số thuế: 0316765534

CHÂU THỊ THANH LONG (HKD PHÚC LỘC)

Mã số thuế: 3501945181

CHÂU THỊ QUYẾN

Mã số thuế: 0310613831

CHÂU THỊ NGỌC ÁNH

Mã số thuế: 0316875262

CHÂU THỊ NGỌC TRINH

Mã số thuế: 1601573536

CHÂU THỊ NGỌC HẢI

Mã số thuế: 0312300150

CHÂU THỊ NGỌC HẠNH

Mã số thuế: 0310978374

CHÂU THỊ NGỌC HÂN

Mã số thuế: 1501127136

CHÂU THỊ NGỌC HUYỀN

Mã số thuế: 1501093617

CHÂU THỊ NGỌC HIỀN

Mã số thuế: 8577430079

CHÂU THỊ NGỌC DIỆP

Mã số thuế: 0310143079

CHÂU THỊ NGỌC DIỄM

Mã số thuế: 1600284267

CHÂU THỊ NGỌC CHÂU

Mã số thuế: 3602321729

CHÂU THỊ NGỌC BÌNH

Mã số thuế: 3400898168

CHÂU THỊ NGUYỆT ANH

Mã số thuế: 0311180563

CHÂU THỊ MỸ

Mã số thuế: 0312712161

CHÂU THỊ MỸ LINH

Mã số thuế: 0311321768

CHÂU THỊ MINH THUẬN

Mã số thuế: 0316800362

CHÂU THỊ MINH KIM

Mã số thuế: 0401635871

CHÂU THỊ LỆ HÀ

Mã số thuế: 3200604822

CHÂU THỊ LẦM

Mã số thuế: 2100596559

CHÂU THỊ LOAN

Mã số thuế: 1900443461

CHÂU THỊ LAN

Mã số thuế: 8360788038

CHÂU THỊ KIỀU

Mã số thuế: 4000744486

CHÂU THỊ KIM THÔNG

Mã số thuế: 1101980685

CHÂU THỊ KIM PHỤNG

Mã số thuế: 1600569110

CHÂU THỊ KIM LÊ

Mã số thuế: 1801420985

CHÂU THỊ KIM LOAN

Mã số thuế: 1100156588

CHÂU THỊ KIM LAN

Mã số thuế: 0309798296

CHÂU THỊ KIM HOA

Mã số thuế: 3502221600

CHÂU THỊ KIM DUNG

Mã số thuế: 4201890039

CHÂU THỊ HỒNG THỪA

Mã số thuế: 3603775242

CHÂU THỊ HỒNG SƯƠNG

Mã số thuế: 1101815113

CHÂU THỊ HỒNG HOA

Mã số thuế: 1201168910

Tìm thông tin Doanh nghiệp