Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ KHÁCH SẠN THU MAI, Mã số thuế: 0311783875, được thành lập ngày 11/05/2012, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 55 đường số 7, Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HUỲNH VĂN QUAN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHOEBE

Mã số thuế: 0402039374

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PBH

Mã số thuế: 0108621789

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ ORENDA

Mã số thuế: 0109605349

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ MINH PHÚ

Mã số thuế: 2500620478

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ MINH PHONG

Mã số thuế: 2301081775

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ MINH KỲ

Mã số thuế: 3901315145

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ MINH HẢO

Mã số thuế: 0311891687

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ MINH HẢI

Mã số thuế: 5701962195

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ MINH BẢO

Mã số thuế: 4900699451

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ MAI HẠ

Mã số thuế: 0401806502

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ LĨNH NAM

Mã số thuế: 0108315615

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ LN

Mã số thuế: 5702055658

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ LINH SAN

Mã số thuế: 0401806566

Tìm thông tin Doanh nghiệp