Ngành nghề kinh doanh

1Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRƯƠNG THỊ ĐẸP, Mã số thuế: 0311760701, được thành lập ngày 27/04/2012, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 302/3/4/14A Lê Đình Cẩn, P.TT, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TRƯƠNG TUẤN DŨNG

Mã số thuế: 8265992160

TRƯƠNG TUẤN DŨNG

Mã số thuế: 3603761666

TRƯƠNG TUẤN BÌNH

Mã số thuế: 5702054076

TRƯƠNG TUẤN ANH

Mã số thuế: 8532977552

TRƯƠNG TUẤN ANH

Mã số thuế: 8441460365

TRƯƠNG TUẤN ANH

Mã số thuế: 0316729504

TRƯƠNG TUẤN ANH

Mã số thuế: 0313724610

TRƯƠNG TUÝ HƯƠNG

Mã số thuế: 0311349650

TRƯƠNG TRỌNG THANH

Mã số thuế: 8304794239

TRƯƠNG TRỌNG SINH

Mã số thuế: 8106515010

TRƯƠNG TRỌNG PHÚC

Mã số thuế: 8087386102

TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA

Mã số thuế: 8447859357

TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA

Mã số thuế: 0316590235

TRƯƠNG TRỌNG MƯỜI

Mã số thuế: 0401434438

TRƯƠNG TRỌNG HỮU

Mã số thuế: 2001346893

TRƯƠNG TRỌNG HÙNG

Mã số thuế: 8444304068

TRƯƠNG TRẦN TUẤN ANH

Mã số thuế: 8396260192

TRƯƠNG TRẦN PHƯỚC VINH

Mã số thuế: 8516639186

TRƯƠNG TRẦN NGỌC YẾ

Mã số thuế: 1702236449

TRƯƠNG TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 5801240877

TRƯƠNG TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 8318938554

TRƯƠNG TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 1801700372

TRƯƠNG TRÍ QUÂN

Mã số thuế: 1101889098

TRƯƠNG TRÍ HOÀ

Mã số thuế: 0310776508

TRƯƠNG TRUNG

Mã số thuế: 8105392648

TRƯƠNG TRUNG VIỆT

Mã số thuế: 8250798379

TRƯƠNG TRUNG TIẾN

Mã số thuế: 0313058199

TRƯƠNG TRUNG HIẾU

Mã số thuế: 1101317171

TRƯƠNG TRUNG HIẾU

Mã số thuế: 0316722548

TRƯƠNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH

Mã số thuế: 4201553523

TRƯƠNG TRUNG BÁ

Mã số thuế: 1801669323

TRƯƠNG TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 1900666796

TRƯƠNG TIỂU HỌC ĐẠO TÚ

Mã số thuế: 2500545319

TRƯƠNG TIỂU HỌC SỦ NGÒI

Mã số thuế: 5400344526

TRƯƠNG TIỂU HỌC SƠN THỦY

Mã số thuế: 3301518993

TRƯƠNG TIỂU HỌC A ĐỚT

Mã số thuế: 3301265397

TRƯƠNG TIẾN THỊNH

Mã số thuế: 3101103173

TRƯƠNG TIẾN SƠ

Mã số thuế: 4201936822

TRƯƠNG TIẾN HƯNG

Mã số thuế: 4500640414

TRƯƠNG TIẾN DŨNG

Mã số thuế: 3401222823

TRƯƠNG TIẾN CHINH

Mã số thuế: 0401491940

TRƯƠNG TIẾN BỘ

Mã số thuế: 8485339912

TRƯƠNG THỤY HIỀN TRINH

Mã số thuế: 4201916008

TRƯƠNG THỤY BẢO TUYỀN

Mã số thuế: 1801670199

TRƯƠNG THỤC TRINH

Mã số thuế: 0316597008

TRƯƠNG THỤC TRINH

Mã số thuế: 0104926853

TRƯƠNG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 8379440886

TRƯƠNG THỊ ỨNG

Mã số thuế: 1900670714

Tìm thông tin Doanh nghiệp