Ngành nghề kinh doanh

1Khách sạn55101

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

NGUYỄN KIẾN ĐÔNG, Mã số thuế: 0311492770, được thành lập ngày 13/01/2012, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 71/12-14 Nguyễn Trãi, P.BT, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Khách sạn.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

NGUYỄN LAN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0313440986

NGUYỄN LAN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0106087339

NGUYỄN LAN HƯƠNG

Mã số thuế: 8316201130

NGUYỄN LAN HƯƠNG

Mã số thuế: 0109668966

NGUYỄN LAN HƯƠNG

Mã số thuế: 0104856998

NGUYỄN LAN BÌNH

Mã số thuế: 0105860965

NGUYỄN LAN ANH

Mã số thuế: 0311949030

NGUYỄN LAN ANH

Mã số thuế: 0108790674

NGUYỄN LAN ANH

Mã số thuế: 0105373471

NGUYỄN LAN ANH

Mã số thuế: 0104804083

NGUYỄN LAN ANH

Mã số thuế: 0104580796

NGUYỄN LAM

Mã số thuế: 0310788038

NGUYỄN LAM PHƯƠNG

Mã số thuế: 0402075407

NGUYỄN KỶ THẮNG

Mã số thuế: 8498707296

NGUYỄN KỲ THƯ

Mã số thuế: 8430519955

NGUYỄN KỲ HIỆP

Mã số thuế: 1801647873

NGUYỄN KỲ ANH

Mã số thuế: 0104871883

NGUYỄN KẾ TƯỜNG

Mã số thuế: 1801508291

NGUYỄN KẾ LƯU

Mã số thuế: 8162824206

NGUYỄN KẾ AN

Mã số thuế: 0316579175

NGUYỄN KÍNH SIÊU

Mã số thuế: 3301699394

NGUYỄN KIỂN PHI HÙNG

Mã số thuế: 8058002898

NGUYỄN KIỂM MỸ TRANG

Mã số thuế: 3603796605

NGUYỄN KIỀU TRƯƠNG THỊ ÁI NHÂN

Mã số thuế: 1201634110

NGUYỄN KIỀU TRINH

Mã số thuế: 6300277363

NGUYỄN KIỀU TRANG

Mã số thuế: 0109566322

NGUYỄN KIỀU TIÊN (KIỀU TIÊN)

Mã số thuế: 8419952481

NGUYỄN KIỀU THU ANH

Mã số thuế: 0310798565

NGUYỄN KIỀU PHẬN

Mã số thuế: 1702230447

NGUYỄN KIỀU PHÚ

Mã số thuế: 0311840964

NGUYỄN KIỀU OANH

Mã số thuế: 8555767801

NGUYỄN KIỀU OANH

Mã số thuế: 5300785559

NGUYỄN KIỀU OANH

Mã số thuế: 3702875061

NGUYỄN KIỀU OANH

Mã số thuế: 0105354077

NGUYỄN KIỀU NHIÊN

Mã số thuế: 2001347791

NGUYỄN KIỀU NHI

Mã số thuế: 8121667226

NGUYỄN KIỀU MỸ

Mã số thuế: 2200784563

NGUYỄN KIỀU MY

Mã số thuế: 0316516136

NGUYỄN KIỀU MY

Mã số thuế: 0104980787

NGUYỄN KIỀU MUỘI

Mã số thuế: 1101377981

NGUYỄN KIỀU LY

Mã số thuế: 0106851321

NGUYỄN KIỀU LINH

Mã số thuế: 0106501327

NGUYỄN KIỀU HƯNG

Mã số thuế: 8091985437

NGUYỄN KIỀU DIỄM

Mã số thuế: 8406357686

NGUYỄN KIỀU DIỄM HƯƠNG

Mã số thuế: 8399189205

NGUYỄN KIỀU CHINH

Mã số thuế: 8302603009

NGUYỄN KIỀU BIÊN

Mã số thuế: 0801342326

NGUYỄN KIỀU ANH

Mã số thuế: 0109642809

NGUYỄN KIỀU ANH

Mã số thuế: 0109475467

Tìm thông tin Doanh nghiệp