Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRẦN THỊ KIM LIÊN, Mã số thuế: 0311337158, được thành lập ngày 15/11/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 260 ĐS1, p.AL, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần thị Kim Liên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TRẦN THỊ KIM NGỌC

Mã số thuế: 3301693071

TRẦN THỊ KIM NGỌC

Mã số thuế: 0401380415

TRẦN THỊ KIM NGỌC NHANH

Mã số thuế: 0314050770

TRẦN THỊ KIM NGÂ

Mã số thuế: 3603822453

TRẦN THỊ KIM NGÂ

Mã số thuế: 0109685665

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 8327913517

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 8101710226

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 8072915346

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 3901201733

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 3801253738

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 3702951481

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 3603764586

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 3603448220

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 0601189705

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 0309948304

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 0300349715

TRẦN THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 0104584367

TRẦN THỊ KIM NGUYỆT

Mã số thuế: 0310751158

TRẦN THỊ KIM NGUYÊN

Mã số thuế: 3801044646

TRẦN THỊ KIM MỸ

Mã số thuế: 0311571944

TRẦN THỊ KIM MỨC

Mã số thuế: 0310705426

TRẦN THỊ KIM MINH

Mã số thuế: 0312169650

TRẦN THỊ KIM LƯ

Mã số thuế: 1601966167

TRẦN THỊ KIM LÝ

Mã số thuế: 5800927794

TRẦN THỊ KIM LÝ

Mã số thuế: 4201923950

TRẦN THỊ KIM LÝ

Mã số thuế: 1401637535

TRẦN THỊ KIM LÊ

Mã số thuế: 3301370641

TRẦN THỊ KIM LÊ

Mã số thuế: 1602112626

TRẦN THỊ KIM LOAN

Mã số thuế: 8005844900

TRẦN THỊ KIM LOAN

Mã số thuế: 5801464806

TRẦN THỊ KIM LOAN

Mã số thuế: 4101539275

TRẦN THỊ KIM LOAN

Mã số thuế: 3701176906

TRẦN THỊ KIM LOAN

Mã số thuế: 3603794365

TRẦN THỊ KIM LOAN

Mã số thuế: 3301694614

TRẦN THỊ KIM LOAN

Mã số thuế: 1201633597

TRẦN THỊ KIM LOAN

Mã số thuế: 1201270985

TRẦN THỊ KIM LOAN

Mã số thuế: 1101458704

TRẦN THỊ KIM LOAN

Mã số thuế: 0401719384

TRẦN THỊ KIM LOAN

Mã số thuế: 0312007272

TRẦN THỊ KIM LOAN

Mã số thuế: 0311595046

TRẦN THỊ KIM LOAN

Mã số thuế: 0310336024

TRẦN THỊ KIM LIỄU

Mã số thuế: 0316153838

TRẦN THỊ KIM LIÊN

Mã số thuế: 8571287457

TRẦN THỊ KIM LIÊN

Mã số thuế: 8346727869

TRẦN THỊ KIM LIÊN

Mã số thuế: 3603550312

TRẦN THỊ KIM LIÊN

Mã số thuế: 1501122025

TRẦN THỊ KIM LIÊN

Mã số thuế: 1201393786

TRẦN THỊ KIM LIÊN

Mã số thuế: 1101393983

TRẦN THỊ KIM LIÊN

Mã số thuế: 0313199993

Tìm thông tin Doanh nghiệp