Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
2Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH QEC VIỆT NAM (Tên nước ngoài: QEC VN CO.,LTD), Mã số thuế: 0311200682, được thành lập ngày 30/09/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 102 Độc Lập, Phường Tân Thành, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VŨ ĐÌNH BÁU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH QIMA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316432253

CÔNG TY TNHH QIHOME LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801459683

CÔNG TY TNHH QIA

Mã số thuế: 5701984311

CÔNG TY TNHH QIANQIAN FAVORITE DESSERT

Mã số thuế: 0316104936

CÔNG TY TNHH QIANGXIN

Mã số thuế: 3702863796

CÔNG TY TNHH QIANG YU SEN

Mã số thuế: 3702674037

CÔNG TY TNHH QIANG SHENG

Mã số thuế: 1101852161

CÔNG TY TNHH QI TENG

Mã số thuế: 3702760180

CÔNG TY TNHH QI JIA

Mã số thuế: 3702570574

CÔNG TY TNHH QI HOME

Mã số thuế: 0315906077

CÔNG TY TNHH QI GREEN

Mã số thuế: 0316200365

CÔNG TY TNHH QI FUNG

Mã số thuế: 1101918239

CÔNG TY TNHH QI DA LOGISTICS

Mã số thuế: 0314155276

CÔNG TY TNHH QHTECH

Mã số thuế: 2400870636

CÔNG TY TNHH QHT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107900959

CÔNG TY TNHH QHT - TAM GIA

Mã số thuế: 0104570283

CÔNG TY TNHH QHOUSE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315683744

CÔNG TY TNHH QHL VINA

Mã số thuế: 2301058568

CÔNG TY TNHH QHG

Mã số thuế: 5801021970

CÔNG TY TNHH QHD

Mã số thuế: 0316925957

CÔNG TY TNHH QHA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104540747

CÔNG TY TNHH QH-FLATWORLD

Mã số thuế: 5702093036

CÔNG TY TNHH QH ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801328680

CÔNG TY TNHH QH VIỆT

Mã số thuế: 0313363996

CÔNG TY TNHH QH SMART

Mã số thuế: 0401931895

CÔNG TY TNHH QH PLUS PHÚ MỸ

Mã số thuế: 3502338447

CÔNG TY TNHH QH PHƯƠNG ANH

Mã số thuế: 2600988554

CÔNG TY TNHH QH PHARMA

Mã số thuế: 3100973689

CÔNG TY TNHH QH MINH CHÂU

Mã số thuế: 2301173842

CÔNG TY TNHH QH LAND

Mã số thuế: 0401990869

CÔNG TY TNHH QH HẢI PHÁT

Mã số thuế: 0109358322

CÔNG TY TNHH QH GREEN HOME PHÚ QUỐC

Mã số thuế: 1702234642

CÔNG TY TNHH QH CORPORATION

Mã số thuế: 0316560819

CÔNG TY TNHH QH BẢO NGỌC

Mã số thuế: 6400420994

CÔNG TY TNHH QH BEAUTY

Mã số thuế: 0316318818

CÔNG TY TNHH QH - Á CHÂU

Mã số thuế: 3001676170

CÔNG TY TNHH QG

Mã số thuế: 0108609220

CÔNG TY TNHH QGLOBAL

Mã số thuế: 0105015483

CÔNG TY TNHH QGLOBAL

Mã số thuế: 0104105199

CÔNG TY TNHH QFV

Mã số thuế: 0314572664

CÔNG TY TNHH QFKIDS

Mã số thuế: 3702569057

CÔNG TY TNHH QFG

Mã số thuế: 1001021646

CÔNG TY TNHH QES

Mã số thuế: 0314575030

CÔNG TY TNHH QESSON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106456219

CÔNG TY TNHH QENQE

Mã số thuế: 0316920123

CÔNG TY TNHH QEI

Mã số thuế: 0315073026

CÔNG TY TNHH QEEKIP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107507924

CÔNG TY TNHH QEDIAMOND

Mã số thuế: 0316514273

CÔNG TY TNHH QEC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313172984

Tìm thông tin Doanh nghiệp