Ngành nghề kinh doanh

1Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRẦN QUỐC ĐỊNH, Mã số thuế: 0311187826, được thành lập ngày 26/09/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại A18-02 Khu Căn Hộ New Sài ấp 5, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TRẦN THANH CAO

Mã số thuế: 1702229988

TRẦN THANH BẢO

Mã số thuế: 0313789336

TRẦN THANH BẢO VINH

Mã số thuế: 5801335920

TRẦN THANH BẠCH

Mã số thuế: 1701989016

TRẦN THANH BÌNH

Mã số thuế: 8636240668

TRẦN THANH BÌNH

Mã số thuế: 8465166852

TRẦN THANH BÌNH

Mã số thuế: 8319322655

TRẦN THANH BÌNH

Mã số thuế: 8276784268

TRẦN THANH BÌNH

Mã số thuế: 3901021106

TRẦN THANH BÌNH

Mã số thuế: 0105440551

TRẦN THANH BÌNH

Mã số thuế: 0104874362

TRẦN THANH BON

Mã số thuế: 0401950383

TRẦN THANH AN

Mã số thuế: 8331880631

TRẦN TAM KỲ

Mã số thuế: 0311307019

TRẦN T THANH HUYỀN

Mã số thuế: 5600228862

TRẦN SỸ SÌNH

Mã số thuế: 0310271391

TRẦN SỸ HOÀNG

Mã số thuế: 0106385857

TRẦN SỸ AN

Mã số thuế: 0105437615

TRẦN SỈ HÙNG

Mã số thuế: 1900121087

TRẦN SƠN

Mã số thuế: 4001226688

TRẦN SƠN ĐÔNG

Mã số thuế: 8346355240

TRẦN SƠN TÙNG

Mã số thuế: 4101592448

TRẦN SƠN THỦY

Mã số thuế: 0105595467

TRẦN SƠN THÚY

Mã số thuế: 0312010331

TRẦN SƠN NHI

Mã số thuế: 0310347153

TRẦN SƠN LÂM

Mã số thuế: 0109605814

TRẦN SƠN LAM

Mã số thuế: 2001347505

TRẦN SƠN HẢI

Mã số thuế: 1001233270

TRẦN SƠN HẢI

Mã số thuế: 0316188196

TRẦN SƠN HẢI

Mã số thuế: 0104639880

TRẦN SƠN HÀ

Mã số thuế: 0310573360

TRẦN SƠN HÀ

Mã số thuế: 0105874326

TRẦN SĨ TUẤN

Mã số thuế: 0101981567

TRẦN SĨ NGUYÊN

Mã số thuế: 3301688226

TRẦN SÙNG QUÝ

Mã số thuế: 0316814823

TRẦN SONG TRÂM

Mã số thuế: 3200599185

TRẦN SONG HÀ

Mã số thuế: 8448907797

TRẦN SONG HÀ

Mã số thuế: 8448907797-001

TRẦN SONG HY CHIN

Mã số thuế: 3301530630

TRẦN SANG XUÂN

Mã số thuế: 4201728759

TRẦN QUỲNH

Mã số thuế: 8118186681

TRẦN QUỲNH LY

Mã số thuế: 0316418650

TRẦN QUỲNH LONG

Mã số thuế: 0315826128

TRẦN QUỲNH LOAN

Mã số thuế: 5801464394

TRẦN QUỲNH HƯƠNG

Mã số thuế: 8299365432

TRẦN QUỲNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3603274630

TRẦN QUỲNH CHI

Mã số thuế: 0109320382

TRẦN QUỲNH ANH

Mã số thuế: 5702044529

Tìm thông tin Doanh nghiệp