Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ uống4633
2Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
3Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh4724
4Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
5Vận tải hành khách đường bộ khác4932
6Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
7Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
8Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
9Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
10Cho thuê xe có động cơ7710
11Đại lý du lịch7911
12Điều hành tua du lịch7912

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH LỮ HÀNH VẬN TẢI SÀI GÒN HÀ NỘI, Mã số thuế: 0311046790-003, được thành lập ngày 17/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 4b-4c Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Tươi

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp