Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DIỆP BẢO MINH (Tên nước ngoài: Diệp Bảo Minh), Mã số thuế: 0310983039, được thành lập ngày 11/07/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 63 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DIỆP THỊ PHƯỢNG

Mã số thuế: 1501075819

DIỆP THỊ NY

Mã số thuế: 2001347978

DIỆP THỊ NHUNG

Mã số thuế: 5701972228

DIỆP THỊ NGỌC THU

Mã số thuế: 2100452557

DIỆP THỊ NGỌC PHƯỢNG

Mã số thuế: 2200772078

DIỆP THỊ NGỌC MỸ

Mã số thuế: 0311349555

DIỆP THỊ MỸ LOAN

Mã số thuế: 4101151073

DIỆP THỊ MỸ LINH

Mã số thuế: 1201635611

DIỆP THỊ MỘC HIỀN

Mã số thuế: 1601936846

DIỆP THỊ MAI HOA

Mã số thuế: 0308072511

DIỆP THỊ LÊ MINH

Mã số thuế: 0309908580

DIỆP THỊ KIM VÂN

Mã số thuế: 4201774995

DIỆP THỊ KIM THOA

Mã số thuế: 8181531163

DIỆP THỊ KIM KHANH

Mã số thuế: 0309954763

DIỆP THỊ HẢI (HKD BĂNG DIỆP)

Mã số thuế: 8473205720

DIỆP THỊ HƯƠNG

Mã số thuế: 5600233238

DIỆP THỊ HƯƠNG LY

Mã số thuế: 4601343707

DIỆP THỊ BÍCH NHI

Mã số thuế: 0301844046-002

DIỆP THẾ TÂM

Mã số thuế: 4500640527

DIỆP THÙY LINH

Mã số thuế: 0312024197

DIỆP THÁI TUẤN

Mã số thuế: 0316879147

DIỆP THU HƯƠNG

Mã số thuế: 2001350635

DIỆP THANH TUẤN

Mã số thuế: 1201215039

DIỆP THANH TUYỀN

Mã số thuế: 1900439754

DIỆP THANH LONG

Mã số thuế: 3603776140

DIỆP SIÊU LINH

Mã số thuế: 0312076075

DIỆP QUỐC TĨNH

Mã số thuế: 0316785604

DIỆP QUỐC DÂN

Mã số thuế: 8480589877

DIỆP PHAN TÂM NHU

Mã số thuế: 3501956056

DIỆP NĂNG HỒNG

Mã số thuế: 4500584174

DIỆP NGỌC XUÂN

Mã số thuế: 3401121984

DIỆP NGỌC HẠNH TUYỀN

Mã số thuế: 0306483971

DIỆP NGỌC HÒA BÌNH

Mã số thuế: 0306058127

DIỆP NGỌC CHÂN

Mã số thuế: 8524914319

DIỆP MỸ HUÊ

Mã số thuế: 1900610345

DIỆP MINH SANG

Mã số thuế: 6300344926

DIỆP MINH HÙNG

Mã số thuế: 8192407143

DIỆP KIẾN THÀNH

Mã số thuế: 8085168010

DIỆP KIẾN SANG

Mã số thuế: 8483830113

DIỆP KIM LONG

Mã số thuế: 0310928359

DIỆP KIM HUÊ

Mã số thuế: 3603801809

DIỆP KIM HOA

Mã số thuế: 0316957719

DIỆP KHẢI VINH

Mã số thuế: 8345851609

DIỆP HƯNG LONG

Mã số thuế: 8526171757

DIỆP HUỆ HƯNG

Mã số thuế: 0310082355

DIỆP HOÀNG MINH

Mã số thuế: 2200777527

DIỆP GIA HOÀNG

Mã số thuế: 8443145094

DIỆP CẢNH THẠNH

Mã số thuế: 0312637073

DIỆP BẢO QUÂN

Mã số thuế: 0310220735

Tìm thông tin Doanh nghiệp