Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh477

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

NGÔ HOÀNG LONG, Mã số thuế: 0310979610, được thành lập ngày 09/07/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 692/21/41 Đoàn Văn Bơ, P16, Phường 16, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

NGÔ HỮU TÙNG

Mã số thuế: 8128366838

NGÔ HỮU THỌ

Mã số thuế: 0105074545

NGÔ HỮU SÁNG

Mã số thuế: 2802669871

NGÔ HỮU HẬU

Mã số thuế: 0109184563

NGÔ HỮU HUY

Mã số thuế: 0310317173

NGÔ HỮU HIỀN

Mã số thuế: 3101102412

NGÔ HỮU DUYÊN

Mã số thuế: 8430597791

NGÔ HỮU DANH

Mã số thuế: 1602144995

NGÔ HỮU CHIẾN

Mã số thuế: 3100808822

NGÔ HỮU BẢO DUY

Mã số thuế: 3602809308

NGÔ HỒNG VÂN

Mã số thuế: 0106240467

NGÔ HỒNG TÂM

Mã số thuế: 8099962174

NGÔ HỒNG TRANG

Mã số thuế: 0109672828

NGÔ HỒNG SƠN

Mã số thuế: 1801404126

NGÔ HỒNG SƠN

Mã số thuế: 0105403165

NGÔ HỒNG QUANG

Mã số thuế: 0109710939

NGÔ HỒNG NHUNG

Mã số thuế: 0107333361

NGÔ HỒNG HẢI

Mã số thuế: 8084916231

NGÔ HỒNG CHƯƠNG

Mã số thuế: 1702226803

NGÔ HẢI ĐƯỜNG

Mã số thuế: 5100342366

NGÔ HẢI NAM

Mã số thuế: 5702091769

NGÔ HẢI LUÂN

Mã số thuế: 8124957484

NGÔ HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 4300854313

NGÔ HÙNG MINH

Mã số thuế: 8121015365

NGÔ HÒANG TRUNG

Mã số thuế: 8314628431

NGÔ HÀ MY

Mã số thuế: 0316642388

NGÔ HUỲNH THẾ QUÂN

Mã số thuế: 0316591285

NGÔ HUỲNH QUỐC HUY

Mã số thuế: 0316418611

NGÔ HUỲNH HỮU NGHĨA

Mã số thuế: 1801603347

NGÔ HUYỀN ANH

Mã số thuế: 0106286207

NGÔ HUY NGỌ

Mã số thuế: 0105979921

NGÔ HUY NAM THÁI

Mã số thuế: 0105356557

NGÔ HUY KHÁNH

Mã số thuế: 0109645599

NGÔ HUY HOÀNG

Mã số thuế: 0106264806

NGÔ HUY BẢO

Mã số thuế: 0107806434

NGÔ HOÀNG ÂN

Mã số thuế: 0311718065

NGÔ HOÀNG YẾN

Mã số thuế: 0104930070

NGÔ HOÀNG VŨ

Mã số thuế: 1701883355

NGÔ HOÀNG TÙNG

Mã số thuế: 0311465103

NGÔ HOÀNG TUẤN

Mã số thuế: 8298704509

NGÔ HOÀNG TRUNG

Mã số thuế: 0312414038

NGÔ HOÀNG SINH

Mã số thuế: 1900672172

NGÔ HOÀNG SANG

Mã số thuế: 8397080604

NGÔ HOÀNG QUÍ

Mã số thuế: 1801682740

NGÔ HOÀNG PHƯƠNG TRANG

Mã số thuế: 0309907971

NGÔ HOÀNG NGHỊ

Mã số thuế: 6300287114

NGÔ HOÀNG NGHĨA

Mã số thuế: 8313715674

NGÔ HOÀNG MẠNH

Mã số thuế: 0104817501

NGÔ HOÀNG MINH HẠNH

Mã số thuế: 0307145326

Tìm thông tin Doanh nghiệp