Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

LỮ VĨNH HỒNG, Mã số thuế: 0310883637, được thành lập ngày 28/05/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 251 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Phuờng 05, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

L� H�I ��NG

Mã số thuế: 0109535846

L� HO�NG TI�N

Mã số thuế: 1801696599

L� HO�NG MINH

Mã số thuế: 0109534916

L� HO�NG KH�I

Mã số thuế: 0316646054

LỶ DIT THÍM

Mã số thuế: 5702095153

LỮU TRỌNG THUẦN

Mã số thuế: 2801997566

LỮ ĐÌNH TÙNG

Mã số thuế: 4300699347

LỮ ĐÌNH SANG (HTX TMDV NAM KA)

Mã số thuế: 6001364240

LỮ ĐÌNH LỘC

Mã số thuế: 4101134825

LỮ ĐOÀN ĐẶC CÔNG NƯỚC 5

Mã số thuế: 4500625021

LỮ ĐOÀN ĐẶC CÔNG BỘ 113

Mã số thuế: 2500639285

LỮ ĐOÀN TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ 84

Mã số thuế: 0109000840

LỮ ĐOÀN THÔNG TIN 80

Mã số thuế: 2902033776

LỮ ĐOÀN THÔNG TIN 601

Mã số thuế: 4601574831

LỮ ĐOÀN THÔNG TIN 29 - QUÂN KHU 9

Mã số thuế: 1801527463

LỮ ĐOÀN THÔNG TIN 23

Mã số thuế: 0311861876

LỮ ĐOÀN THÔNG TIN 134

Mã số thuế: 0108291266

LỮ ĐOÀN T.TG 22 - QUÂN ĐOÀN 4

Mã số thuế: 3602941779

LỮ ĐOÀN PHÒNG KHÔNG 77

Mã số thuế: 0311421071

LỮ ĐOÀN PHÁO BINH 96

Mã số thuế: 3603649343

LỮ ĐOÀN PHÁO BINH 75

Mã số thuế: 3603685140

LỮ ĐOÀN PHÁO BINH 572

Mã số thuế: 4101602368

LỮ ĐOÀN 950

Mã số thuế: 1702196411

LỮ ĐOÀN 7 - QUÂN ĐOÀN 3

Mã số thuế: 5901132000

LỮ ĐOÀN 604 - QUÂN KHU 2

Mã số thuế: 2601059192

LỮ ĐOÀN 603 - QUÂN KHU 3

Mã số thuế: 0201993830

LỮ ĐOÀN 596

Mã số thuế: 0312401864

LỮ ĐOÀN 45 - BINH CHỦNG PHÁO BINH

Mã số thuế: 0107972544

LỮ ĐOÀN 416 - QUÂN KHU 9

Mã số thuế: 1601987110

LỮ ĐOÀN 368

Mã số thuế: 2802483242

LỮ ĐOÀN 26

Mã số thuế: 0109028081

LỮ ĐOÀN 249

Mã số thuế: 0105119933

LỮ ĐOÀN 239

Mã số thuế: 0105187080

LỮ ĐOÀN 234

Mã số thuế: 5901130250

LỮ ĐOÀN 205

Mã số thuế: 0108680424

LỮ ĐOÀN 204

Mã số thuế: 2500561688

LỮ ĐOÀN 189

Mã số thuế: 4201685689

LỮ ĐOÀN 171

Mã số thuế: 3502421208

LỮ ĐOÀN 170 VÙNG I HẢI QUÂN

Mã số thuế: 5701965372

LỮ ĐOÀN 147

Mã số thuế: 5702066988

LỮ ĐOÀN 125

Mã số thuế: 0313448664

LỮ VĨNH PHÁT

Mã số thuế: 0310883549

Tìm thông tin Doanh nghiệp