Ngành nghề kinh doanh

1Thu gom rác thải381

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

NGÔ MINH HIỆP, Mã số thuế: 0310850254, được thành lập ngày 13/05/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 675/31D Trần Xuân Soạn Kp 4 P.Tân Hưng, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Thu gom rác thải.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

NGÔ MẠNH TRƯỜNG

Mã số thuế: 0201151457

NGÔ MẠNH THẮNG

Mã số thuế: 3100966201

NGÔ MẠNH QUÂN

Mã số thuế: 0109668268

NGÔ MẠNH HÙNG

Mã số thuế: 0104527182

NGÔ MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 8614129391

NGÔ MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 8497703683

NGÔ MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 0109213415

NGÔ MY LAN

Mã số thuế: 0101859750

NGÔ MINH

Mã số thuế: 8111395460

NGÔ MINH

Mã số thuế: 0316802867

NGÔ MINH

Mã số thuế: 0310525705

NGÔ MINH ĐỨC

Mã số thuế: 0800967540

NGÔ MINH ĐỘ

Mã số thuế: 0104882194

NGÔ MINH ĐẠI

Mã số thuế: 0109591632

NGÔ MINH VƯỢNG

Mã số thuế: 0316599206

NGÔ MINH UYỂN LAN

Mã số thuế: 3400651153

NGÔ MINH TÙNG

Mã số thuế: 0316766055

NGÔ MINH TÂ

Mã số thuế: 3901318058

NGÔ MINH TÂN

Mã số thuế: 1801177868

NGÔ MINH TÂM

Mã số thuế: 8308374394

NGÔ MINH TÀI

Mã số thuế: 1101985193

NGÔ MINH TÀI (CÀ PHÊ HOÀI THẢO)

Mã số thuế: 4400998862

NGÔ MINH TUẤN

Mã số thuế: 5702086310

NGÔ MINH TUẤN

Mã số thuế: 0401597873

NGÔ MINH TRẠNG

Mã số thuế: 2100408396

NGÔ MINH TRƯỜNG (ANH PHÚ)

Mã số thuế: 3502437889

NGÔ MINH TRANG

Mã số thuế: 8537478638

NGÔ MINH TOÀN

Mã số thuế: 8322396054

NGÔ MINH TIẾN

Mã số thuế: 0316888293

NGÔ MINH THU HƯƠNG

Mã số thuế: 4201935427

NGÔ MINH THIỆN

Mã số thuế: 8373298263

NGÔ MINH THANH

Mã số thuế: 0104546770

NGÔ MINH SƠN

Mã số thuế: 0311743382

NGÔ MINH SƠN

Mã số thuế: 0104093538

NGÔ MINH SÁNG (HKD MINH SÁNG)

Mã số thuế: 8420985153

NGÔ MINH SANG

Mã số thuế: 1602135052

NGÔ MINH QUY

Mã số thuế: 4500650405

NGÔ MINH PHƯỢNG

Mã số thuế: 0101939124

NGÔ MINH MẨN

Mã số thuế: 1801366590

NGÔ MINH LỰC (LỘC BIỂN)

Mã số thuế: 3801216817

NGÔ MINH LUYẾ

Mã số thuế: 2802957171

NGÔ MINH HẢO

Mã số thuế: 0105241482

NGÔ MINH HẢI

Mã số thuế: 8292555882

NGÔ MINH HẢI

Mã số thuế: 0105920999

NGÔ MINH HẠNH

Mã số thuế: 0316554910

NGÔ MINH HÙNG

Mã số thuế: 0311747612

NGÔ MINH HUYỀN

Mã số thuế: 0316494933

NGÔ MINH HOÀ

Mã số thuế: 0104370453

NGÔ MINH HOÀNG

Mã số thuế: 8340636710

NGÔ MINH HOÀNG

Mã số thuế: 0311176327

Tìm thông tin Doanh nghiệp