Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác thuỷ sản031

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

LÊ VĂN SƠN, Mã số thuế: 0310837542, được thành lập ngày 09/05/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Sở Nông trường Quận 10, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Khai thác thuỷ sản.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

LÊ VĂN THUẦN

Mã số thuế: 0106972157

LÊ VĂN THU

Mã số thuế: 8285216889

LÊ VĂN THU

Mã số thuế: 8198022220

LÊ VĂN THOẠI

Mã số thuế: 0700531870

LÊ VĂN THOẠI

Mã số thuế: 0310300885

LÊ VĂN THOAN

Mã số thuế: 0105830576

LÊ VĂN THIỆU

Mã số thuế: 3301698016

LÊ VĂN THIỆU

Mã số thuế: 0105197106

LÊ VĂN THIỆN

Mã số thuế: 1801687749

LÊ VĂN THIẾT

Mã số thuế: 3801249957

LÊ VĂN THIẾT

Mã số thuế: 0104583677

LÊ VĂN THIÊM

Mã số thuế: 8073883150

LÊ VĂN THIÊM

Mã số thuế: 0105008165

LÊ VĂN THI

Mã số thuế: 3801091653

LÊ VĂN THI

Mã số thuế: 2802926208

LÊ VĂN THINH

Mã số thuế: 5901031605

LÊ VĂN THAO

Mã số thuế: 0401428522

LÊ VĂN THANH

Mã số thuế: 8116341370

LÊ VĂN THANH

Mã số thuế: 4001036133

LÊ VĂN THANH

Mã số thuế: 3702980429

LÊ VĂN THANH

Mã số thuế: 2902069807

LÊ VĂN THANH

Mã số thuế: 1702206130

LÊ VĂN THANH

Mã số thuế: 1402130346

LÊ VĂN THANH

Mã số thuế: 1201070672

LÊ VĂN THANH

Mã số thuế: 1200128746

LÊ VĂN THANH

Mã số thuế: 0312034621

LÊ VĂN THANH

Mã số thuế: 0311390828

LÊ VĂN THANH

Mã số thuế: 0105969419

LÊ VĂN THANH

Mã số thuế: 0105418588

LÊ VĂN THANH

Mã số thuế: 0105336293

LÊ VĂN THANH

Mã số thuế: 0105302569

LÊ VĂN THANH

Mã số thuế: 0104550142

LÊ VĂN TAM

Mã số thuế: 0314972020

LÊ VĂN SỸ

Mã số thuế: 8280079131

LÊ VĂN SỸ

Mã số thuế: 5900938454

LÊ VĂN SỪ

Mã số thuế: 1801477854

LÊ VĂN SẾN

Mã số thuế: 8232897218

LÊ VĂN SẾN

Mã số thuế: 3700779919

LÊ VĂN SẢNH

Mã số thuế: 3401221548

LÊ VĂN SƯỚNG

Mã số thuế: 0801032469

LÊ VĂN SƠ

Mã số thuế: 2902108125

LÊ VĂN SƠN

Mã số thuế: 8173577125

LÊ VĂN SƠN

Mã số thuế: 8150391170

LÊ VĂN SƠN

Mã số thuế: 8113123952

LÊ VĂN SƠN

Mã số thuế: 5300144562-007

LÊ VĂN SƠN

Mã số thuế: 5300144562-003

LÊ VĂN SƠN

Mã số thuế: 5100341852

LÊ VĂN SƠN

Mã số thuế: 3800890477

LÊ VĂN SƠN

Mã số thuế: 1702209847

LÊ VĂN SƠN

Mã số thuế: 0310885049

Tìm thông tin Doanh nghiệp