Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất các loại bánh từ bột1071
2Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104
3Bán buôn thực phẩm4632
4Bán buôn đồ uống4633
5Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
6Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
7Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
8Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
9Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
10Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
11Dịch vụ ăn uống khác5629
12Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
13Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
14Cho thuê xe có động cơ7710
15Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí7721
16Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác7729
17Đại lý du lịch7911
18Điều hành tua du lịch7912
19Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7920
20Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp8110
21Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
22Dịch vụ đóng gói8292
23Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
24Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí9000
25Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề9321
26Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú9620

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PQC CONVENTION, Mã số thuế: 0310826692-002, được thành lập ngày 31/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu E1, Cồn Cái Khế, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN HỮU PHÚ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUAN HÙNG

Mã số thuế: 0310589297-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QB GROUP

Mã số thuế: 0314333472-002

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QB GROUP

Mã số thuế: 0314333472-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PTC FURNITURE

Mã số thuế: 0313874278-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PRT GROUP

Mã số thuế: 0316336207-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PROSHIP

Mã số thuế: 0313214289-004

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PROSHIP

Mã số thuế: 0313214289-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PROFICO

Mã số thuế: 0105163548-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp