Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ ăn uống56

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

LÊ NGỌC THUỲ TRANG, Mã số thuế: 0310803367, được thành lập ngày 26/04/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 1333/27 Huỳnh Tấn Phát P.Phú Thuận, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Ngọc Thuỳ Trang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ ăn uống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

LÊ NGỌC XUÂN

Mã số thuế: 2001340210

LÊ NGỌC XUÂN

Mã số thuế: 0310424538

LÊ NGỌC VƯƠNG

Mã số thuế: 8353258590

LÊ NGỌC VĨNH

Mã số thuế: 0316319787

LÊ NGỌC VÂN

Mã số thuế: 0313223678

LÊ NGỌC VÂN

Mã số thuế: 0311852021

LÊ NGỌC VÂN TƯỜNG

Mã số thuế: 4101385272

LÊ NGỌC VY NHÃ

Mã số thuế: 8342804946-001

LÊ NGỌC VINH

Mã số thuế: 8372438158

LÊ NGỌC UYỂN

Mã số thuế: 0104569760

LÊ NGỌC TÚ

Mã số thuế: 8618432568

LÊ NGỌC TÚ

Mã số thuế: 6001431190-001

LÊ NGỌC TÙNG

Mã số thuế: 1101827743

LÊ NGỌC TÍM

Mã số thuế: 0316624886

LÊ NGỌC TÂN

Mã số thuế: 3200700861

LÊ NGỌC TÂN

Mã số thuế: 1702227349

LÊ NGỌC TUẤT

Mã số thuế: 0108110583

LÊ NGỌC TUẤN

Mã số thuế: 8311625792

LÊ NGỌC TUẤN

Mã số thuế: 0313391263

LÊ NGỌC TUẤN

Mã số thuế: 0312104727

LÊ NGỌC TUẤN

Mã số thuế: 0310263087

LÊ NGỌC TUẤN

Mã số thuế: 0310248730

LÊ NGỌC TUÂN

Mã số thuế: 1100135080-606

LÊ NGỌC TUYỀN

Mã số thuế: 8364019393

LÊ NGỌC TUYỀN

Mã số thuế: 3603543724

LÊ NGỌC TUYỀN

Mã số thuế: 0105338195

LÊ NGỌC TUYÊN

Mã số thuế: 2802006345

LÊ NGỌC TRÌNH

Mã số thuế: 5801260866

LÊ NGỌC TRÂM

Mã số thuế: 0106440441

LÊ NGỌC TRUNG

Mã số thuế: 4201892847

LÊ NGỌC TRUNG

Mã số thuế: 0106133521

LÊ NGỌC TRUNG

Mã số thuế: 0105001515

LÊ NGỌC TRUNG CƯỜNG

Mã số thuế: 8103851014

LÊ NGỌC TRINH

Mã số thuế: 0311440719

LÊ NGỌC TIẾ

Mã số thuế: 3200723530

LÊ NGỌC TIẾN

Mã số thuế: 0311842376

LÊ NGỌC THỦY TIÊN

Mã số thuế: 8113638091

LÊ NGỌC THỤY VY

Mã số thuế: 0314755548

LÊ NGỌC THỚI

Mã số thuế: 1201172610

LÊ NGỌC THỂ

Mã số thuế: 4500650606

LÊ NGỌC THẢO LY

Mã số thuế: 0310870902

LÊ NGỌC THƯƠNG

Mã số thuế: 5400453998

LÊ NGỌC THƠ

Mã số thuế: 3700129727

LÊ NGỌC THÚY VY

Mã số thuế: 0316462699

LÊ NGỌC THÚY UYÊN

Mã số thuế: 8113620136

LÊ NGỌC THÙY LINH

Mã số thuế: 0316837387

LÊ NGỌC THÀNH

Mã số thuế: 8429331821

LÊ NGỌC THÀNH

Mã số thuế: 8328547616

LÊ NGỌC THÀNH

Mã số thuế: 0312431072

LÊ NGỌC THÀNH

Mã số thuế: 0309822012

Tìm thông tin Doanh nghiệp