Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu963

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

PHẠM THỊ MỸ LIÊN, Mã số thuế: 0310647799, được thành lập ngày 24/02/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 8/1 Linh Đông KP8 P.Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Thị Mỹ Liên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

PHẠM THỊ NGA

Mã số thuế: 3603394624

PHẠM THỊ NGA

Mã số thuế: 3603079171

PHẠM THỊ NGA

Mã số thuế: 3000548659

PHẠM THỊ NGA

Mã số thuế: 2802959330

PHẠM THỊ NGA

Mã số thuế: 2802929833

PHẠM THỊ NGA

Mã số thuế: 2802928639

PHẠM THỊ NGA

Mã số thuế: 2400917605

PHẠM THỊ NGA

Mã số thuế: 2100416076

PHẠM THỊ NGA

Mã số thuế: 0800919547

PHẠM THỊ NGA

Mã số thuế: 0401667369

PHẠM THỊ NGA

Mã số thuế: 0311228166

PHẠM THỊ NGA

Mã số thuế: 0310536506

PHẠM THỊ NGA

Mã số thuế: 0202101434

PHẠM THỊ NGA

Mã số thuế: 0202060386

PHẠM THỊ NGA

Mã số thuế: 0109640255

PHẠM THỊ NGA

Mã số thuế: 0109490338

PHẠM THỊ NGA

Mã số thuế: 0109488297

PHẠM THỊ NGA

Mã số thuế: 0106801271

PHẠM THỊ NGA

Mã số thuế: 0106734755

PHẠM THỊ NGA

Mã số thuế: 0105916382

PHẠM THỊ NGA

Mã số thuế: 0105005277

PHẠM THỊ NGAI

Mã số thuế: 4500559763

PHẠM THỊ NGA HOÀNG

Mã số thuế: 3603181859

PHẠM THỊ NAM

Mã số thuế: 0106029062

PHẠM THỊ NAM NINH

Mã số thuế: 0312759628

PHẠM THỊ MỸ

Mã số thuế: 3602738551

PHẠM THỊ MỸ

Mã số thuế: 3002233005

PHẠM THỊ MỸ

Mã số thuế: 0401674253

PHẠM THỊ MỸ

Mã số thuế: 0109689324

PHẠM THỊ MỸ

Mã số thuế: 0104630246

PHẠM THỊ MỸ YẾN

Mã số thuế: 3603439579

PHẠM THỊ MỸ YẾN

Mã số thuế: 0316280547

PHẠM THỊ MỸ VÂN

Mã số thuế: 8441575359

PHẠM THỊ MỸ TRINH

Mã số thuế: 4400994339

PHẠM THỊ MỸ TRINH

Mã số thuế: 1101832126

PHẠM THỊ MỸ TIÊN

Mã số thuế: 8477568115

PHẠM THỊ MỸ TIÊN

Mã số thuế: 3603497027

PHẠM THỊ MỸ TIÊN

Mã số thuế: 2100666372

PHẠM THỊ MỸ TIÊN

Mã số thuế: 1201627498

PHẠM THỊ MỸ PHƯƠNG

Mã số thuế: 3702021888

PHẠM THỊ MỸ PHƯƠNG

Mã số thuế: 0312603525

PHẠM THỊ MỸ OANH

Mã số thuế: 5801314737

PHẠM THỊ MỸ NƯƠNG

Mã số thuế: 8579916763

PHẠM THỊ MỸ NHUNG

Mã số thuế: 0311931185

PHẠM THỊ MỸ NHIÊN

Mã số thuế: 4000666809

PHẠM THỊ MỸ NGA

Mã số thuế: 1601771640

PHẠM THỊ MỸ LỆ

Mã số thuế: 1101580454

PHẠM THỊ MỸ LÀI

Mã số thuế: 1101656103

PHẠM THỊ MỸ LOAN

Mã số thuế: 1201637658

Tìm thông tin Doanh nghiệp