Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

LÊ NGỌC ẢNH, Mã số thuế: 0310379934, được thành lập ngày 08/10/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 429 Tùng Thiện Vương P.12, Phường 12, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

LÊ PHAN LUÂN

Mã số thuế: 0311607809

LÊ PHAN HUY

Mã số thuế: 0106942466

LÊ PHAN DUY TRÍ

Mã số thuế: 0401381835

LÊ NỮ TRÀ MY

Mã số thuế: 1602137941

LÊ NỮ THU HOÀI

Mã số thuế: 0312709592

LÊ NỮ HOÀNG ANH

Mã số thuế: 8362566369

LÊ NĂNG HOÀNG

Mã số thuế: 8565824135

LÊ NI NA

Mã số thuế: 8501052719

LÊ NHỰT THANH

Mã số thuế: 1501118597

LÊ NHỰT LINH

Mã số thuế: 1501061012

LÊ NHỰT DUY

Mã số thuế: 1801686061

LÊ NHỮ THÀNH

Mã số thuế: 8106541469

LÊ NHỮ KHÁNH

Mã số thuế: 2802941502

LÊ NHẬT

Mã số thuế: 3801254001

LÊ NHẬT ĐĂNG

Mã số thuế: 0109487053

LÊ NHẬT ÁNH

Mã số thuế: 8307277687

LÊ NHẬT TÂN

Mã số thuế: 8537687085

LÊ NHẬT TÂN

Mã số thuế: 0316875294

LÊ NHẬT TRUNG

Mã số thuế: 0402108155

LÊ NHẬT TIẾN

Mã số thuế: 0104816064

LÊ NHẬT MINH

Mã số thuế: 2500666345

LÊ NHẬT LỆ

Mã số thuế: 5801445137

LÊ NHẬT LỆ

Mã số thuế: 0104364883

LÊ NHẬT LINH

Mã số thuế: 8083573951

LÊ NHẬT ANH

Mã số thuế: 0311901254

LÊ NHẤT OAI

Mã số thuế: 0109643640

LÊ NHẤT NAM ( NHÓM KD )

Mã số thuế: 4201157537

LÊ NHƯ ĐẠI

Mã số thuế: 0105988605

LÊ NHƯ Ý

Mã số thuế: 0401593847

LÊ NHƯ TẠO

Mã số thuế: 3502344264

LÊ NHƯ TÂM

Mã số thuế: 8531634827

LÊ NHƯ TRƯỞNG

Mã số thuế: 0900813720

LÊ NHƯ THẮNG (ĐẠI LỢI)

Mã số thuế: 1701996020

LÊ NHƯ THẠNH

Mã số thuế: 2200617869

LÊ NHƯ THƠ THƠ

Mã số thuế: 0304863093

LÊ NHƯ THÚY QUỲNH

Mã số thuế: 8316263017

LÊ NHƯ THÁM

Mã số thuế: 8363694733

LÊ NHƯ SANH

Mã số thuế: 3603673258

LÊ NHƯ QUỲNH

Mã số thuế: 0310983053

LÊ NHƯ QUYẾT

Mã số thuế: 8067262074

LÊ NHƯ MINH

Mã số thuế: 8053436267

LÊ NHƯ HÙNG - TRƯNG VƯƠNG

Mã số thuế: 2600204256-002

LÊ NHƯ HÙNG - SÔNG LÔ

Mã số thuế: 2600204312-002

LÊ NHƯ HÙNG - BẠCH HẠC

Mã số thuế: 2600292453-002

LÊ NHƯ HOA

Mã số thuế: 0103943609

LÊ NHƯ DŨNG

Mã số thuế: 2802959429

LÊ NHƯ BÌNH (HKD PHẾ LIỆU BÌNH)

Mã số thuế: 0316670145

LÊ NHO TRƯỜNG

Mã số thuế: 0106403961

LÊ NHO PHONG

Mã số thuế: 0401567572

LÊ NHO HÀI

Mã số thuế: 0105503353

Tìm thông tin Doanh nghiệp