Ngành nghề kinh doanh

1Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

PHAN VĂN LAI, Mã số thuế: 0310170890, được thành lập ngày 12/07/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 288 Nguyễn Thị Định Bình Trưng Tây Q2, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

PHAN VĂN PHƯỚC

Mã số thuế: 8093859438

PHAN VĂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0316931284

PHAN VĂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0316631298

PHAN VĂN PHÚ

Mã số thuế: 8411234129

PHAN VĂN PHÚ

Mã số thuế: 4500645596

PHAN VĂN PHÚ

Mã số thuế: 0309997742

PHAN VĂN PHÚC

Mã số thuế: 4100267526-745

PHAN VĂN PHÚC

Mã số thuế: 3702920469

PHAN VĂN PHI

Mã số thuế: 3603750216

PHAN VĂN NÍT

Mã số thuế: 0310816020

PHAN VĂN NON

Mã số thuế: 0311390095

PHAN VĂN NIỆM

Mã số thuế: 3801147257

PHAN VĂN NHỈ

Mã số thuế: 2200788078

PHAN VĂN NHIỀU

Mã số thuế: 0310547579

PHAN VĂN NHANH

Mã số thuế: 1900628790

PHAN VĂN NGỮ

Mã số thuế: 0106044695

PHAN VĂN NGỮ

Mã số thuế: 0105466969

PHAN VĂN NGỢI

Mã số thuế: 1801708318

PHAN VĂN NGỌ

Mã số thuế: 4101439513

PHAN VĂN NGHĨA

Mã số thuế: 8331892154

PHAN VĂN NGHĨA

Mã số thuế: 0104609639

PHAN VĂN NAM

Mã số thuế: 0316795345

PHAN VĂN NAM

Mã số thuế: 0313323979

PHAN VĂN MỸ

Mã số thuế: 3603766181

PHAN VĂN MẠNH

Mã số thuế: 8275267059

PHAN VĂN MẠNH

Mã số thuế: 8074119244

PHAN VĂN MƯỜI

Mã số thuế: 2100532097

PHAN VĂN MƯỜI

Mã số thuế: 0104466606

PHAN VĂN MUỘN

Mã số thuế: 1001041586

PHAN VĂN MINH

Mã số thuế: 8269303608

PHAN VĂN MINH

Mã số thuế: 8081715865

PHAN VĂN MINH

Mã số thuế: 1501129302

PHAN VĂN MINH

Mã số thuế: 1402050429

PHAN VĂN MINH

Mã số thuế: 0310339385

PHAN VĂN MINH

Mã số thuế: 0109644588

PHAN VĂN MINH

Mã số thuế: 0106403263

PHAN VĂN MINH TRÍ (CAM LY)

Mã số thuế: 5801252537

PHAN VĂN LỰC

Mã số thuế: 1500799713

PHAN VĂN LỪNG

Mã số thuế: 8235986963

PHAN VĂN LỘC

Mã số thuế: 8119678044

PHAN VĂN LẠC

Mã số thuế: 5901155505

PHAN VĂN LƯỜNG

Mã số thuế: 0310293074

PHAN VĂN LÊN

Mã số thuế: 1402160580

PHAN VĂN LÂM

Mã số thuế: 0310055383

PHAN VĂN LÂM

Mã số thuế: 0109033860

PHAN VĂN LÀO

Mã số thuế: 2700933196

PHAN VĂN LUẬN

Mã số thuế: 8235910499

PHAN VĂN LONG

Mã số thuế: 0316779304

PHAN VĂN LIÊM

Mã số thuế: 8087904298

PHAN VĂN LIÊM

Mã số thuế: 0310267349

Tìm thông tin Doanh nghiệp