Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HUỲNH THỊ UYÊN, Mã số thuế: 0310135832, được thành lập ngày 24/06/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 15/16 TL50, KP2, P. Thạnh Lộc, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HUỲNH THỊ ÚT

Mã số thuế: 0316600268

HUỲNH THỊ ÔI

Mã số thuế: 3603760736

HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT

Mã số thuế: 5901169970

HUỲNH THỊ ÁNH THƯƠNG

Mã số thuế: 0316670466

HUỲNH THỊ ÁNH NI

Mã số thuế: 0401661631

HUỲNH THỊ ÁNH NGUYỆT

Mã số thuế: 0301512410

HUỲNH THỊ ÁNH LIÊN

Mã số thuế: 1801399797

HUỲNH THỊ ÁNH HỒNG

Mã số thuế: 5900853930

HUỲNH THỊ ÁNH HỒNG

Mã số thuế: 0315192351

HUỲNH THỊ ÁNH HỒNG

Mã số thuế: 0312727859

HUỲNH THỊ ÁNH HỒNG

Mã số thuế: 0100842183

HUỲNH THỊ ÁNH HOA

Mã số thuế: 0310360845

HUỲNH THỊ ÁNH DUNG

Mã số thuế: 0309949280

HUỲNH THỊ ÁI VÂN

Mã số thuế: 0310619135

HUỲNH THỊ ÁI LIÊN

Mã số thuế: 8121368508

HUỲNH THỊ YẾN NGỌC

Mã số thuế: 8362497281

HUỲNH THỊ YẾN LY

Mã số thuế: 1600441199

HUỲNH THỊ YẾN LINH

Mã số thuế: 4400766124

HUỲNH THỊ YÊN HÀ

Mã số thuế: 0312022880

HUỲNH THỊ Y LOA

Mã số thuế: 2200780939

HUỲNH THỊ XÊ

Mã số thuế: 0312709112

HUỲNH THỊ XUÂN

Mã số thuế: 4000925154

HUỲNH THỊ XUÂN

Mã số thuế: 0311467767

HUỲNH THỊ XUÂN ĐÀO

Mã số thuế: 0312518069

HUỲNH THỊ XUÂN VƯƠNG

Mã số thuế: 4000723863

HUỲNH THỊ XUÂN VUI

Mã số thuế: 3603756271

HUỲNH THỊ XUÂN THANH

Mã số thuế: 8590334215

HUỲNH THỊ XUÂN MAI

Mã số thuế: 2200617844

HUỲNH THỊ XUÂN LAN

Mã số thuế: 8069817733

HUỲNH THỊ XUÂN LAN

Mã số thuế: 3603782962

HUỲNH THỊ XUÂN LAN

Mã số thuế: 1801683381

HUỲNH THỊ XUÂN LAN

Mã số thuế: 1201640410

HUỲNH THỊ XUÂN HẰNG

Mã số thuế: 3800680688

HUỲNH THỊ XUÂN HOA

Mã số thuế: 0307710715

HUỲNH THỊ XUÂN FA

Mã số thuế: 0316308746

HUỲNH THỊ XUÂN DIỄM

Mã số thuế: 1101288234

HUỲNH THỊ XUÂN CÚC

Mã số thuế: 3502263424

HUỲNH THỊ XUÂN BA

Mã số thuế: 4001015334

HUỲNH THỊ XINH

Mã số thuế: 0401566265

HUỲNH THỊ XINH

Mã số thuế: 0311489390

HUỲNH THỊ XEM

Mã số thuế: 3401116310

HUỲNH THỊ VỢN

Mã số thuế: 0316650597

HUỲNH THỊ VẦY

Mã số thuế: 0309897579

HUỲNH THỊ VÂ

Mã số thuế: 0316935930

HUỲNH THỊ VÂN

Mã số thuế: 4001176677

HUỲNH THỊ VÂN

Mã số thuế: 0401598637

HUỲNH THỊ VIỆT TRINH

Mã số thuế: 1300971389

HUỲNH THỊ VIẾT

Mã số thuế: 0310243267

Tìm thông tin Doanh nghiệp