Ngành nghề kinh doanh

1Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác562

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

BÙI THANH VIỆT, Mã số thuế: 0310053530, được thành lập ngày 25/05/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 40/19/3A Đường 4 KP3 P.Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

BÙI THẢO LY

Mã số thuế: 0316316955

BÙI THẢO HẠNH

Mã số thuế: 6400248990

BÙI THƯƠNG HIỀN

Mã số thuế: 0109445173

BÙI THÚY ÁI

Mã số thuế: 0316671808

BÙI THÚY VINH

Mã số thuế: 0700804415

BÙI THÚY PHƯƠNG

Mã số thuế: 8013835667

BÙI THÚY NGỌC

Mã số thuế: 0106260777

BÙI THÚY NGÂN

Mã số thuế: 0313975808

BÙI THÚY NGA

Mã số thuế: 0108831793

BÙI THÚY LOAN

Mã số thuế: 0106288821

BÙI THÚY HẰNG

Mã số thuế: 1402165652

BÙI THÚY HẰNG

Mã số thuế: 0109485673

BÙI THÚY HOA

Mã số thuế: 0106170682

BÙI THÚY AN

Mã số thuế: 8413421759

BÙI THÙY LINH

Mã số thuế: 8100823442

BÙI THÔNG THÁI

Mã số thuế: 8416053824

BÙI THÁI QUYÊN

Mã số thuế: 8127668120

BÙI THÁI NỘI

Mã số thuế: 8281197233

BÙI THÁI NGÂN

Mã số thuế: 8115818660

BÙI THÁI HƯƠNG

Mã số thuế: 0311094346

BÙI THÀNH VINH

Mã số thuế: 8193091372

BÙI THÀNH TÔ

Mã số thuế: 0108290505

BÙI THÀNH NGHIỆP

Mã số thuế: 0312430576

BÙI THÀNH LONG

Mã số thuế: 0310188721

BÙI THÀNH HẢI

Mã số thuế: 5100343049

BÙI THÀNH HIẾU

Mã số thuế: 2700923180

BÙI THUỲ DƯƠNG

Mã số thuế: 0201064162

BÙI THU Ý NƯƠNG

Mã số thuế: 3502349784

BÙI THU TRANG

Mã số thuế: 8009463769

BÙI THU TRANG

Mã số thuế: 0202073402

BÙI THU THUỶ

Mã số thuế: 8068684960

BÙI THU NHI

Mã số thuế: 0316499956

BÙI THU NGA

Mã số thuế: 0109420274

BÙI THU HẰNG

Mã số thuế: 0106255311

BÙI THU HƯỜNG

Mã số thuế: 0109640047

BÙI THU HƯƠNG

Mã số thuế: 0109624567

BÙI THU HUYỀN

Mã số thuế: 5000884767

BÙI THU HUYỀN

Mã số thuế: 0312595472

BÙI THIỆN TRUNG

Mã số thuế: 0104525114

BÙI THIỆN NAM

Mã số thuế: 8345518005

BÙI THIỆN LỘC (SÁU BẢO)

Mã số thuế: 8540704894

BÙI THIẾU QUỐC

Mã số thuế: 0308094709

BÙI THI NGA

Mã số thuế: 2901725735

BÙI THI HOÀNG YẾN

Mã số thuế: 3801251025

BÙI THANH XUÂN

Mã số thuế: 0311063690

BÙI THANH VŨ

Mã số thuế: 8129841902

BÙI THANH VŨ

Mã số thuế: 0316495493

BÙI THANH VÂN

Mã số thuế: 4001226039

BÙI THANH VÂN

Mã số thuế: 0104812856

Tìm thông tin Doanh nghiệp