Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
2Sửa chữa thiết bị điện33140
3Thoát nước và xử lý nước thải3700
4Thu gom rác thải không độc hại38110
5Thu gom rác thải độc hại3812
6Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại38210
7Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
8Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác39000
9Xây dựng nhà các loại41000
10Xây dựng công trình công ích42200
11Lắp đặt hệ thống điện43210
12Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
13Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
14Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
15Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
16Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
17Dịch vụ ăn uống khác56290
18Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
19Hoạt động tư vấn quản lý70200
20Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
21Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
22Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
23Cho thuê xe có động cơ7710
24Giáo dục nghề nghiệp8532
25May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)14100
26Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
27Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TIẾN NAM PHÁT (Tên nước ngoài: TIEN NAM PHAT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0309976189, được thành lập ngày 22/04/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 1/126 đường TL44 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN QUANG NINH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT TNS

Mã số thuế: 0900780673

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT TG

Mã số thuế: 1201651349

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT T.T

Mã số thuế: 2802772798

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT QUỲNH TRANG

Mã số thuế: 2901781063

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT QUẬN 5

Mã số thuế: 0314613078

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT PPP

Mã số thuế: 0313635801

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601028613

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT NÔNG

Mã số thuế: 2200598535

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700904195

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT NHA TRANG

Mã số thuế: 4201365583

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901737709

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT MOBILE

Mã số thuế: 3901243490

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT LONG THÀNH

Mã số thuế: 3603625310

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT LOGISTICS

Mã số thuế: 0311580681

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT LA GI

Mã số thuế: 3401029587

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT L.A

Mã số thuế: 1101770254

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT HẠ LONG

Mã số thuế: 5702066480

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901011504

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT FURNITURE

Mã số thuế: 0314651299

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT COLOR

Mã số thuế: 4201684396

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT CHITHACO

Mã số thuế: 0313174741

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT BÌNH CHÂU

Mã số thuế: 3502442261

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT BN

Mã số thuế: 2301148035

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT 68

Mã số thuế: 5801348006

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT 168 SG

Mã số thuế: 0313763747

CÔNG TY TNHH TIẾN PHONG QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200707539

CÔNG TY TNHH TIẾN PHONG PHÁT

Mã số thuế: 3602496895

CÔNG TY TNHH TIẾN PHONG KON TUM

Mã số thuế: 6101226607

CÔNG TY TNHH TIẾN NÔNG PHÁT

Mã số thuế: 0312995992

CÔNG TY TNHH TIẾN NINH

Mã số thuế: 2700907598

CÔNG TY TNHH TIẾN NHẬT PLASTIC

Mã số thuế: 0316782882

CÔNG TY TNHH TIẾN NHẬT PHÁT

Mã số thuế: 3603294919

CÔNG TY TNHH TIẾN NHẤT

Mã số thuế: 5400340680

CÔNG TY TNHH TIẾN NHẤT THÀNH

Mã số thuế: 0313029335

CÔNG TY TNHH TIẾN NHIÊN

Mã số thuế: 0316468108

CÔNG TY TNHH TIẾN NGỌC

Mã số thuế: 0700491716

CÔNG TY TNHH TIẾN NGỌC THÀNH

Mã số thuế: 3502231038

CÔNG TY TNHH TIẾN NGUYÊN THƯ

Mã số thuế: 1000904984

CÔNG TY TNHH TIẾN NGOAN

Mã số thuế: 3101034561

CÔNG TY TNHH TIẾN NGHĨA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901004994

CÔNG TY TNHH TIẾN NGHIỆP PHÁT

Mã số thuế: 2200625242

CÔNG TY TNHH TIẾN NGA

Mã số thuế: 3001328173

CÔNG TY TNHH TIẾN NAM

Mã số thuế: 0800815918

CÔNG TY TNHH TIẾN NAM TRANG

Mã số thuế: 2802549172

CÔNG TY TNHH TIẾN NAM SƠN

Mã số thuế: 2802208817

Tìm thông tin Doanh nghiệp