Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DIỆP THỊ KIM KHANH, Mã số thuế: 0309954763, được thành lập ngày 14/04/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 47/1B Đường Số 28 P.12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Diệp Thị Kim Khanh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DN VÃNG LAI

Mã số thuế: 4001040073

DN VÃNG LAI

Mã số thuế: 0801097642

DMG MORI SEIKI ĐÔNG NAM Á

Mã số thuế: 3601356831-005

DMG MORI SEIKI SOUTH EAST ASIA PTE., LTD

Mã số thuế: 0200826361-035

DMG MORI SEIKI SOUTH EAST ASIA PTE. LTD

Mã số thuế: 0200826361-044

DMG MORI SEIKI SOUTH EAST ASIA PTE. LTD

Mã số thuế: 0200826361-039

DMG MORI SEIKI SOUTH EAST ASIA PTE. LTD

Mã số thuế: 0200826361-034

DMG MORI SEIKI SOUTH EAST ASIA PTE LTD

Mã số thuế: 3601779594-018

DMG MORI SEIKI SOUTH EAST ASIA PTE . LTD

Mã số thuế: 3602630332-005

DKDN

Mã số thuế: 2001055943

DK 69

Mã số thuế: 3702988315

DJ COALITION PTY LTD

Mã số thuế: 0400574344-067

DI�M NGUY�N

Mã số thuế: 1301102102

DIỆU NGHI (HỒ LÊ QUANG)

Mã số thuế: 3603018203

DIỆP ĐẠI ĐỨC

Mã số thuế: 0313067757

DIỆP ĐÀO KIM THẢO

Mã số thuế: 6001680768

DIỆP YẾN NHI

Mã số thuế: 1900524230

DIỆP XUÂN THANH

Mã số thuế: 2700931093

DIỆP XUÂN MAI

Mã số thuế: 8550918133

DIỆP VĂN TRUNG

Mã số thuế: 3602480447

DIỆP VĂN LỢI

Mã số thuế: 0107800376

DIỆP VĂN KHÁNH

Mã số thuế: 8066362534

DIỆP TỒN HOA

Mã số thuế: 0314307320

DIỆP TƯ

Mã số thuế: 4500600884

DIỆP TÔ

Mã số thuế: 0310494630

DIỆP TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 0312317926

DIỆP TRÍ HÀO

Mã số thuế: 0313163852

DIỆP TRUNG KIÊ

Mã số thuế: 2001352720

DIỆP THỜI BÌNH

Mã số thuế: 4201771754

DIỆP THỊ TRANG

Mã số thuế: 3702619903

DIỆP THỊ THU TRANG

Mã số thuế: 8300507236

DIỆP THỊ THANH HẰNG

Mã số thuế: 3702973735

DIỆP THỊ THANH HOA

Mã số thuế: 0311698080

DIỆP THỊ PHƯỢNG

Mã số thuế: 1501075819

DIỆP THỊ NY

Mã số thuế: 2001347978

DIỆP THỊ NHUNG

Mã số thuế: 5701972228

DIỆP THỊ NGỌC THU

Mã số thuế: 2100452557

DIỆP THỊ NGỌC PHƯỢNG

Mã số thuế: 2200772078

DIỆP THỊ NGỌC MỸ

Mã số thuế: 0311349555

DIỆP THỊ MỸ LOAN

Mã số thuế: 4101151073

DIỆP THỊ MỸ LINH

Mã số thuế: 1201635611

DIỆP THỊ MỘC HIỀN

Mã số thuế: 1601936846

DIỆP THỊ MAI HOA

Mã số thuế: 0308072511

DIỆP THỊ LÊ MINH

Mã số thuế: 0309908580

DIỆP THỊ KIM VÂN

Mã số thuế: 4201774995

DIỆP THỊ KIM THOA

Mã số thuế: 8181531163

Tìm thông tin Doanh nghiệp