Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp33200
2Xây dựng nhà các loại41000
3Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
4Lắp đặt hệ thống điện43210
5Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
6Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
8Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
9Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
10Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
11Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
12Giáo dục nghề nghiệp8532
13Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn80200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ, Mã số thuế: 0309930681-003, được thành lập ngày 12/06/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 69 Phùng Hưng, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ TRỌNG MINH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp