Ngành nghề kinh doanh

1Quán rượu, bia, quầy bar56301

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

BÙI MINH QUỲNH, Mã số thuế: 0309865344, được thành lập ngày 19/03/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 02 Đường 3 KP6 P.Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Quán rượu, bia, quầy bar.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

BÙI NGUYÊN KIỂM

Mã số thuế: 0105827855

BÙI NGUYÊN DŨNG

Mã số thuế: 3603758511

BÙI NGUYÊN ANH THƯ

Mã số thuế: 3400991470

BÙI NGHĨA TÙNG

Mã số thuế: 0104617365

BÙI NAM THẮNG

Mã số thuế: 0103345912

BÙI NAM THÁI

Mã số thuế: 8563841167

BÙI MỸ UYÊN

Mã số thuế: 0316838366

BÙI MỸ PHƯƠNG

Mã số thuế: 1501126735

BÙI MỸ AN - UNT CHỢ NHÀ XANH

Mã số thuế: 0103991987-002

BÙI MẠNH

Mã số thuế: 4101581975

BÙI MẠNH VIỄN

Mã số thuế: 5200911802

BÙI MẠNH TÙNG

Mã số thuế: 0109425025

BÙI MẠNH TÙNG

Mã số thuế: 0104573622

BÙI MẠNH TÂM

Mã số thuế: 0700757187

BÙI MẠNH TRƯỜNG

Mã số thuế: 8383832156

BÙI MẠNH TIẾN

Mã số thuế: 0107506039

BÙI MẠNH TIẾN

Mã số thuế: 0106290154

BÙI MẠNH THẮNG

Mã số thuế: 8122401860

BÙI MẠNH THẮNG

Mã số thuế: 0106097312

BÙI MẠNH THẮNG

Mã số thuế: 0104844914

BÙI MẠNH QUÂN

Mã số thuế: 8092984242

BÙI MẠNH QUÂN

Mã số thuế: 0901035181

BÙI MẠNH QUÂN

Mã số thuế: 0106529788

BÙI MẠNH PHƯƠNG

Mã số thuế: 8078511526

BÙI MẠNH LONG

Mã số thuế: 8108905908

BÙI MẠNH HÙNG

Mã số thuế: 8332779698

BÙI MẠNH HÙNG

Mã số thuế: 8313698838

BÙI MẠNH HÙNG

Mã số thuế: 5701704691

BÙI MẠNH HÙNG

Mã số thuế: 0109319852

BÙI MẠNH HUY

Mã số thuế: 3603762606

BÙI MẠNH HIẾU

Mã số thuế: 0105502423

BÙI MINH ĐỨC

Mã số thuế: 8479341783

BÙI MINH ĐỨC

Mã số thuế: 4201649497

BÙI MINH ĐỨC

Mã số thuế: 0316533205

BÙI MINH ĐẾN

Mã số thuế: 8318363472

BÙI MINH TÚ

Mã số thuế: 0316890398

BÙI MINH TÂM

Mã số thuế: 8038148578

BÙI MINH TUẤN

Mã số thuế: 8095001067

BÙI MINH TUẤN

Mã số thuế: 0105984632

BÙI MINH TRÍ

Mã số thuế: 0310742523

BÙI MINH TRANG

Mã số thuế: 2802955262

BÙI MINH THẾ

Mã số thuế: 8607885171

BÙI MINH THƯƠNG

Mã số thuế: 4400975826

BÙI MINH THÀNH

Mã số thuế: 8364931070

BÙI MINH THUẬN

Mã số thuế: 8583019050

BÙI MINH THUYẾT

Mã số thuế: 8235688445

BÙI MINH THANH TRANG

Mã số thuế: 3401181366

BÙI MINH SƠN

Mã số thuế: 5900684369

Tìm thông tin Doanh nghiệp