Ngành nghề kinh doanh

1Trồng cây gia vị, cây dược liệu0128
2Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh2023
3Đại lý, môi giới, đấu giá4610
4Bán buôn thực phẩm4632
5Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
6Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
8Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
9Bán buôn tổng hợp4690
10Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
11Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
12Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
13Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
14Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
15Bốc xếp hàng hóa5224
16Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
18Lập trình máy vi tính6201
19Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
20Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
21Cổng thông tin6312
22Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
23Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên7211
24Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ7212
25Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược7213
26Quảng cáo7310
27Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
28Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu8699

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA - CHI NHÁNH PHÚ YÊN, Mã số thuế: 0309829522-009, được thành lập ngày 25/05/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 03A Tân Trào, Phường 9, TP Tuy Hoà, Phú Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Công Hoàng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN GOVAP LAND

Mã số thuế: 0314203096

CÔNG TY CỔ PHẦN GOVALUE

Mã số thuế: 0109449731

CÔNG TY CỔ PHẦN GOTZE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314699798

CÔNG TY CỔ PHẦN GOTOS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109155523

CÔNG TY CỔ PHẦN GOTOGO

Mã số thuế: 0105760255

CÔNG TY CỔ PHẦN GOTEK

Mã số thuế: 0315278305

CÔNG TY CỔ PHẦN GOTECCONS

Mã số thuế: 0313994631

CÔNG TY CỔ PHẦN GOTEC LAND

Mã số thuế: 3603422060

CÔNG TY CỔ PHẦN GOTAXI HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109143415

CÔNG TY CỔ PHẦN GOTA QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 4300830739

CÔNG TY CỔ PHẦN GOSUTV

Mã số thuế: 0106879091

CÔNG TY CỔ PHẦN GOSUN

Mã số thuế: 5400514545

CÔNG TY CỔ PHẦN GOSINGA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108844584

CÔNG TY CỔ PHẦN GOSHIMAI VŨ GIA

Mã số thuế: 0202018962

CÔNG TY CỔ PHẦN GOSEN MEKONG

Mã số thuế: 0314381885

CÔNG TY CỔ PHẦN GOSEI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106131637

CÔNG TY CỔ PHẦN GOSECO

Mã số thuế: 0105918929

CÔNG TY CỔ PHẦN GOOSH

Mã số thuế: 0313455982

CÔNG TY CỔ PHẦN GOODY

Mã số thuế: 0314418006

CÔNG TY CỔ PHẦN GOODWILL GROUP

Mã số thuế: 0314742718

CÔNG TY CỔ PHẦN GOODS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105359445

CÔNG TY CỔ PHẦN GOODS LINK

Mã số thuế: 0313885287

CÔNG TY CỔ PHẦN GOODMAX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106126612

CÔNG TY CỔ PHẦN GOODLIFE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106373682

CÔNG TY CỔ PHẦN GOODI

Mã số thuế: 0104622407

CÔNG TY CỔ PHẦN GOODI

Mã số thuế: 0103046016

CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD TREND

Mã số thuế: 0313913142

CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD SOLAR

Mã số thuế: 0316325477

CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD SEEDS

Mã số thuế: 0107339109

CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD SALES

Mã số thuế: 0108582272

CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD LIFE

Mã số thuế: 0313415612

CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD LIFE 24 HOURS

Mã số thuế: 0312897515

CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD HARVEST VIỆT

Mã số thuế: 0106644029

CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD & GREAT

Mã số thuế: 0312905903

CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA

Mã số thuế: 0309829522

CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA HOLDINGS

Mã số thuế: 0316240826

Tìm thông tin Doanh nghiệp