Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TÍN PHÁT, Mã số thuế: 0309069977-001, được thành lập ngày 16/05/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 79, ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN HOÀNG TRÍ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH DÂN TÂN MINH ANH

Mã số thuế: 3603496792-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH DUY THẮNG

Mã số thuế: 3800540031-002

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH DKM VINA

Mã số thuế: 0311644663-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH DF FURNITURE

Mã số thuế: 0314480029-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH DESSERTS STORY

Mã số thuế: 0315239105-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH DANH PHÁT

Mã số thuế: 3602353671-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH CẦN HƯNG

Mã số thuế: 3701632411-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH CƯỜNG PHONG

Mã số thuế: 3601638378-003

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH CƯỜNG PHONG

Mã số thuế: 3601638378-002

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH CƯỜNG NAM

Mã số thuế: 0304926875-005

Tìm thông tin Doanh nghiệp