Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG, Mã số thuế: 0308496687, được thành lập ngày 28/11/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại căn hộ A18.02 Central Garden, 225 Bến Chương Dương, P.CG, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

NGUYỄN THỊ THÀNH

Mã số thuế: 0105335518

NGUYỄN THỊ THÀNH TÍN

Mã số thuế: 8065051688

NGUYỄN THỊ THY

Mã số thuế: 0310988414

NGUYỄN THỊ THUỶ

Mã số thuế: 8418151094

NGUYỄN THỊ THUỶ

Mã số thuế: 8068223818

NGUYỄN THỊ THUỶ

Mã số thuế: 8009541544

NGUYỄN THỊ THUỶ

Mã số thuế: 5600231174

NGUYỄN THỊ THUỶ

Mã số thuế: 5600228654

NGUYỄN THỊ THUỶ

Mã số thuế: 5100370853

NGUYỄN THỊ THUỶ

Mã số thuế: 2600667825

NGUYỄN THỊ THUỶ

Mã số thuế: 2600615545

NGUYỄN THỊ THUỶ

Mã số thuế: 1401310378

NGUYỄN THỊ THUỶ

Mã số thuế: 1000761849

NGUYỄN THỊ THUỶ

Mã số thuế: 0401568488

NGUYỄN THỊ THUỶ

Mã số thuế: 0316762935

NGUYỄN THỊ THUỶ

Mã số thuế: 0311718594

NGUYỄN THỊ THUỶ

Mã số thuế: 0109349060

NGUYỄN THỊ THUỶ

Mã số thuế: 0105085402

NGUYỄN THỊ THUỶ

Mã số thuế: 0104543177

NGUYỄN THỊ THUỶ

Mã số thuế: 0104538868

NGUYỄN THỊ THUỶ TIÊN

Mã số thuế: 4101294096

NGUYỄN THỊ THUỶ TIÊN

Mã số thuế: 0401443591

NGUYỄN THỊ THUỶ TIÊN

Mã số thuế: 0316590789

NGUYỄN THỊ THUỶ HƯƠNG

Mã số thuế: 0104657600

NGUYỄN THỊ THUỶ HIỀN

Mã số thuế: 0105022603

NGUYỄN THỊ THUỶ (THUỶ LINH)

Mã số thuế: 8306461563

NGUYỄN THỊ THUỴ

Mã số thuế: 0105167951

NGUYỄN THỊ THUỴ

Mã số thuế: 0104851710

NGUYỄN THỊ THUỲ

Mã số thuế: 1000763035

NGUYỄN THỊ THUỲ

Mã số thuế: 0316672054

NGUYỄN THỊ THUỲTRANG

Mã số thuế: 1301106393

NGUYỄN THỊ THUỲ VÂN

Mã số thuế: 1300619924

NGUYỄN THỊ THUỲ TRÂM

Mã số thuế: 0401588364

NGUYỄN THỊ THUỲ TRÂM

Mã số thuế: 0310880435

NGUYỄN THỊ THUỲ TRINH

Mã số thuế: 0310202327

NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG

Mã số thuế: 8114007123

NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG

Mã số thuế: 0310626615

NGUYỄN THỊ THUỲ LIÊN

Mã số thuế: 0104939330

NGUYỄN THỊ THUỲ LINH

Mã số thuế: 4401083836

NGUYỄN THỊ THUỲ LINH

Mã số thuế: 0316430859

NGUYỄN THỊ THUỲ LINH

Mã số thuế: 0316311668

NGUYỄN THỊ THUỲ LINH

Mã số thuế: 0310435321

NGUYỄN THỊ THUỲ HƯƠNG

Mã số thuế: 6001612415

NGUYỄN THỊ THUỲ HƯƠNG

Mã số thuế: 0303568296-002

NGUYỄN THỊ THUỲ GIANG

Mã số thuế: 0308141074

NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG

Mã số thuế: 5500392315

NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG

Mã số thuế: 3502190303

Tìm thông tin Doanh nghiệp