Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT CHÍNH, Mã số thuế: 0305933709-001, được thành lập ngày 08/11/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 29A Lê Lợi, Khu phố 2, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ THỊ MINH NGUYỆT

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT MẠCH

Mã số thuế: 0311458949-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT MAI

Mã số thuế: 3600821719-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT MAI

Mã số thuế: 3600821719-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT LUẬT

Mã số thuế: 0306522123-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT LONG VI NA

Mã số thuế: 3603540106-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT LO VE

Mã số thuế: 0306034486-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT LIÊN HOA

Mã số thuế: 0310179847-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT LIÊN DOANH

Mã số thuế: 0311281593-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT KIỀU

Mã số thuế: 0310369527-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT KIẾN TẠO

Mã số thuế: 3602868705-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT KIM ĐỈNH

Mã số thuế: 0310072999-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT KICHI

Mã số thuế: 0312409447-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT KHỞI ĐẦU

Mã số thuế: 3603078971-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT KHẮC

Mã số thuế: 3702347777-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT KHẢI HOÀN

Mã số thuế: 0312665507-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT KHUÊ QUÂN

Mã số thuế: 3502311519-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT KHANG NAM

Mã số thuế: 3702146887-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT JEANS

Mã số thuế: 0314403828-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT IND

Mã số thuế: 2400575020-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT INDIA

Mã số thuế: 0314056959-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HỒNG CHÂU

Mã số thuế: 0301886430-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HƯNG VƯƠNG

Mã số thuế: 3702817630-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HÀ

Mã số thuế: 5100166022-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HÀN

Mã số thuế: 4600714483-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HÀN SG

Mã số thuế: 0312924053-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HÀN MỸ

Mã số thuế: 0304265914-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HÀN MỸ

Mã số thuế: 0304265914-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HOÀNG THỊNH

Mã số thuế: 0310707790-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HIẾU NGHĨA

Mã số thuế: 0310724813-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT GROWTH

Mã số thuế: 0312533042-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT GIAI THÀNH

Mã số thuế: 0302617945-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT GIA MINH

Mã số thuế: 0313271551-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT DƯƠNG

Mã số thuế: 1100814607-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT DU

Mã số thuế: 0305254425-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT DRIP

Mã số thuế: 0315751384-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT DANH

Mã số thuế: 0303543492-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT CORSET

Mã số thuế: 0309372885-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp