Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất khác chưa được phân vào đâu32900
2Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
3Chuẩn bị mặt bằng43120
4Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
5Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
6Bán buôn đồ uống4633
7Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
8Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
9Vận tải hành khách đường bộ khác4932
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
11Chuyển phát53200
12Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
13Lập trình máy vi tính62010
14Hoạt động trung gian tiền tệ khác64190
15Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
16Hoạt động tư vấn quản lý70200
17Quảng cáo73100
18Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
19Giáo dục nghề nghiệp8532
20Điều hành tua du lịch79120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ÉN VIỆT TẠI ĐÀ LẠT, Mã số thuế: 0304955040-007, được thành lập ngày 15/10/2012, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 02-04 Trần Quốc Toản, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ THANH HỒNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp