Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
2Sản xuất máy thông dụng khác28190
3Sản xuất máy chuyên dụng khác2829
4Khai thác, xử lý và cung cấp nước36000
5Tái chế phế liệu3830
6Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác39000
7Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
8Chuẩn bị mặt bằng43120
9Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
10Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
11Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
12Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
13Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
14Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
15Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
16Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
17Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
18Trồng rừng và chăm sóc rừng0210

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XANH XANH GREEN GREEN - TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG XANH, Mã số thuế: 0303636404-004, được thành lập ngày 31/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Hẻm 55, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐẶNG CÔNG HƯƠNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK CAO HOÀNG

Mã số thuế: 3901217412-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẢO TÍN

Mã số thuế: 0313517861-002

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XINH

Mã số thuế: 0309588154-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XE LIMOUSINE

Mã số thuế: 0313811334-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp